Начало / Студенти / СУСИ-студент

   

Система за управление на студентска информация (СУСИ)

 

Адрес за достъп на студенти до СУСИ: https://susi.uni-sofia.bg

 

* Достъпът до СУСИ е възможен от всеки свързан с интернет компютър и чрез програма браузър.

** Използването на СУСИ е възможно само с потребителско име и парола.

Справка за потребителско име можете да направите на адрес: http://cas.uni-sofia.bg/ по факултетен номер (само цифри) и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ.

Достъпът до всички електронни ресурси на СУ (информационна система СУСИ, Moodle и др.) се осъществява с един акаунт.

Студентите от I курс в бакалавърските програми ще получат потребителско име и парола след записване на всички първокурсници по процедура, обявена на сайта след 1 септември. Моля, следете за допълнителна информация на сайтовете на отделните факултети.

При проблеми се свържете с администратора на СУСИ за съответния факултет.

 

Правила за работата със системата СУСИ
(Приложения: 1 , 2 , 3 )

Помощна информация за студенти

 

Администратори на СУСИ по факултети:

Факултет Администратор Телефон
Факултет по начална и предучилищна подготовка Ася Николаева Йорданова 9706 243
Милка Таньова Белева 9706 234
Биологически факултет Мариана Кирилова Модрева - Атанасова 8167 337
Факултет по математика и информатика Митко Видев Янчев За контакт
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Богданова Владова 9308 409
9819 409
Мариела Методиева Николова
Стопански факултет Десислава Йорданова Лещарова 9711002/445
Лилия Тодорова Байкушева - Димитрова 9711002/413
Геолого-географски факултет Ирина Московска 9308 271
Красимира Тонова  
Философски факултет Зорница Стоянова Ангелова 8005111/495
Ваня Йосифова
Физически факултет Галина Иванова Деянова 8161 888
Факултет по класически и нови филологии Лора Симеонова Минчева 9804357
Факултет по педагогика Радмила Иванова Луканова 9308 337
9308 989
Факултет по славянски филологии Емилиян Антонов Николов 9308 387
Факултет по химия и фармация Катерина Душкова Миланова 8161 660
Мария Николова Такева 8161 358
Юридически факултет Емилия Георгиева Младжова 9434806
Богословски факултет Христо Стоянов Бъчваров 9890115/22,28
Медицински факултет Боряна Ганчева Стоянова 9607417
Мария Здравкова Мешалова 9607417
Мария Сребринова Палешникова 9607414
Исторически факултет Ани Истаткова 9308 343
Велислав Бонев