Начало / Студенти / Новини / Информация за проект „Студентски практики“

   

Проект „Студентски практики“ се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срокът за изпълнение на първата фаза на проекта е удължен до 29.09.2018 г., като практическите обучения се провеждат до 29.08.2018 г. В проекта могат да се включат около 46 000 студенти от всички висши училища в България.

Квотата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е 3795 студенти. Студентите могат да се регистрират в информационната система на проект „Студентски практики“.

Препоръчваме предварително да се запознаете с инструкцията, публикувана на сайта на проекта.

 

Допълнителна информация за студенти:

 

 

Logo EU

Проектът е финансиран от
Европейския съюз

Logo NOIR

Наука и образование за
интелигентен растеж 2014-2020 г.

Logo Praktiki-MON