Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / Кандидатстване с конкурсен изпит или с ДЗИ / Кандидатстване с оценки от държавни зрелостни изпити

   

Философски цикъл: Философия; Философия (на английски език); Социология; Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн.

Български език и литература: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Английска филология*; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология*; Португалска филология*; Скандинавистика*; Класическа филология*; Унгарска филология*; Новогръцка филология*; Румънска филология; Тюркология; Арабистика*; Иранистика*; Китаистика*; Индология*; Японистика*; Кореистика*; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия*; Африканистика* (на английски език); География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Право; Международни отношения; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Музика; Музикални медийни технологии и тонрежисура; Физическо възпитание и спорт.

История и цивилизация: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Физическо възпитание и спорт.

Английски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Английска филология; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология*; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Африканистика (на английски език); Химия и английски език; Биология и английски език; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Музика; Музикални медийни технологии и тонрежисура; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Немски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; Френска филология*; Испанска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Френски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология; Испанска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика**; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Испански език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Испанска филология; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Италиански език: Социология; Политология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология; Испанска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Руски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Математика: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Изобразително изкуство; Графичен дизайн.

Физика и астрономия: Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Изобразително изкуство; Графичен дизайн.

Химия и опазване на околната среда: Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Биология и химия; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Теология; Религията в Европа; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Медицинска сестра.

Биология и здравно образование: Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Оптометрия; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Агробиотехнологии; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Теология; Религията в Европа; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

География и икономика: Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Изобразително изкуство; Графичен дизайн; Физическо възпитание и спорт.

Профилиращ учебен предмет музика: Музика; Музикални медийни технологии и тонрежисура.

Профилиращ учебен предмет информатика: Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език).

Профилиращ учебен предмет информационни технологии: Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език).

Профилиращ учебен предмет предприемачество: Икономика и финанси; Стопанско управление; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език).

* При кандидатстване за посочените специалности с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература задължително се изисква и сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум В2 от Общоевропейската езикова рамка. За специалност Китаистика сертификатът е HSK - ниво 5. За специалност Японистика сертификатът е JLPT - нива от 1 до 4. За специалност Кореистика – сертификатът е TOPIK III.

 

При кандидатстване за посочените специалности с оценки от държавен зрелостен изпит по чужд език задължително се изисква и сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум В2 от Общоевропейската езикова рамка. За специалност Скандинавистика сертификатът да е за ниво минимум В2 по английски или немски език.