Начало / Прием / Прием за чуждестранни студенти / Процедура за кандидатстване / Кандидат-студенти от ЕС

   

Граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват за обучение в Софийски университет по реда за приемане на български граждани.