Начало / Новини / Новини и събития / Юбилейни четения „Неукраинисти за Украинистиката“

   
Юбилейни четения „Неукраинисти за Украинистиката“

В Конферентната зала на Ректората се проведоха Юбилейните четения „Неукраинисти за украинистиката“. Събитието е част от редица инциативи през 2017 г. по повод 20-годишнината на специалност „Украинска филология“ в Софийския университет – единственият център в България за изучаване на украински език, литература, история, култура.

В научния форум участваха български учени, които не са украинисти, но се занимават с проблематика, свързана с Украйна, нейната култура, история и език. По време на събитието бяха представени постиженията на българската университетска украинистика от основаването ѝ до днес.

На събитието присъстваха функционалният ректор на Софийския университет проф. Мария Стойчева, деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев, посланикът на Украйна Микола Балтажи, доц. Албена Стаменова, ръководител на Катедра „Славянско езикознание“, Олена Коцева, председател на Сдружението на украинските организации в България, преподаватели, студенти и гости.

1

Проф. Мария Стойчева отбеляза, че връзките на Софийския университет с Украйна, които са традиционни, исторически обусловени, близки и приятелски, традиционно се ознаменуват с подобни научни форуми. Според нея все още има неизползвани възможности за сътрудничество, които трябва да се разработят. Тя даде пример със съвместни магистърски и бакалавърски програми и призова да се търсят възможности за подобно съдействие и развитие на отношенията.

3

Доц. Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, също отбеляза вековните културни връзки между българския и украинския народ и подчерта, че деканското ръководство на Факултета винаги ще подкрепя университетската украинистика.

4

Посланикът на Украйна в България Микола Балтажи също приветства присъстващите и подчерта важността на подобна конференция. Той връчи грамоти от министъра на образованието и науката на Украйна Л. Гриневич за дългогодишен усилен труд, за личен принос в изследването и популяризацията на украинския език в чужбина на доц. д-р Лидия Терзийска, доц.д-р Албена Стаменова, гл.ас. д-р Райна Камберова и ас. Валентина Драгулева.

5

Доц. Албена Стаменова, ръководител на Катедрата, благодари на деканските ръководства на Факултета по славянски филологии и на ректорското ръководство на Университета, без чиято подкрепа специалността е нямало да се развие толкова успешно. Тя изтъкна ролята на преподавателите доц. Лилия Терзийска и доц. Валентин Гешев, които са приложили цялата си професионална компетентност в изграждането и развитието на Специалността.

6

За изминалите две десетилетия в специалност „Украинска филология“ в Софийския университет са се обучавали повече от 120 души, от които шестима са защитили докторски дисертации. Издадени са два учебника за украински език за българи и множество научни разработки.

7

Конференцията продължи с лекцията на Валентин Гешев на тема: „Среща на украинския и българския език в средновековна Молдова“. По време на конференцията бяха изнесени доклади, свързани с символите на украинската идентичност; учебниците, речниците и разговорниците по украински език, създадени от преподавателите от Българската украинистика. Присъстващите имаха възможност да научат за реализацията на випускниците на специалността и беше представен сайтът „Българска университетска украинистика“.

2
8