Начало / Новини / Новини и събития / Студентски научен семинар на специалност „Хебраистика“

   
Студентски научен семинар на специалност „Хебраистика“

В Конферентната зала на Софийския университет се състоя ежегодния научен семинар на студентите от специалност „Хебраистика“ на Историческия факултет. Тази година той е посветен на темата: „Еврейската общност в България: минало, традиция и настояще“.

Събитието се реализира по инициатива на преподавателите от специалността д-р Благовест Върбаков и д-р Мина Тасева-Бенчева с подкрепата на декана на Историческия факултет доц. д-р Тодор Попнеделев, зам.-декана по учебната дейност доц. д-р Мира Маркова и на програмния директор на специалност „Хебраистика“ доц. д-р Румяна Христиди. Съдействие за провеждането на научния форум бе оказано и от Студентския съвет към факултета, Националния клуб „ЮНЕСКО-България“ и издателство „Милениум“.

10-web

На събитието присъстваха деканското ръководство, преподавателите, студентите и партньорските организации, представители на еврейската общност у нас.

Конференцията бе открита от д-р Благовест Върбаков, който изтъкна възможностите за изява и придобиване на нови знания, които превърналият се вече в традиция научен семинар в областта на хебраистиката предлага на студентите всяка година.

Деканът на Историческия факултет доц. д-р Тодор Попнеделев благодари на д-р Върбаков и на д-р Мина Тасева за проявената от тях воля и силна мотивация не само да преподават и да изискват от своите студенти, а да работят с тях като със свои колеги-бъдещи специалисти в областта. Доц. Попнеделев заяви с гордост, че именно това е и една от най-важните цели, които Историческият факултет си поставя в обучението на своите студенти - да формира у тях умението да мислят и да изказват своите идеи.

Доц. Попнеделев благодари на представителите на еврейската общност в България, че са уважили работата на студентите и присъстват на конференцията. Изказа благодарност и на студентите, които не са от специалността, но участват в научния форум и изрази радостта си, че си помагат и умеят да работят заедно.

8-web

Деканът изрази и задоволството си, че издателство „Милениум“ реагира адекватно на нуждите на факултета и специалността. „Благодаря за това дарение, защото ние имаме нуждата от всяко зрънце, което дава знание на нашите студенти. Хебраистиката изисква не само познаване на езика, историята, цивилизацията на евреите, но се иска и усет за този важен народ в човешката цивилизация. А литературата дава тази възможност човек да се докосне именно до това“.

26-web

Доц. Мира Маркова, заместник-декан на Историческия факултет, изтъкна значението на специалност „Хебраистика“ и добави, че не случайно е сред защитените - тя е уникална за Балканите, тъй като единствено Алма матер предлага цялостна и самостоятелна образователна програма в тази област.

12-web

Програмният директор на специалност „Хебраистика“ доц. д-р Румяна Христиди призова студентите да бъдат мотивирани в усвояването на знанията, за да вземат най-доброто от специалността и да се реализират където пожелаят. „Хебраистиката е бутикова специалност, което я прави много по-интересна, а също така - с много по-добри шансове за реализация след дипломирането, тъй като специалистите в тази област у нас са твърде малко и те са много търсени“, увери ги тя и им пожела успешна работа по време на форума.

11-web

Кристиян Калчев, председател на Националния клуб ЮНЕСКО у нас, запозна студентите с историята на взаимоотношенията между Клуб ЮНЕСКО и Историческия факултет. Той специално благодари на доц. Попнеделев, който в качеството си на декан на Историческия факултет е приел като личен ангажимент подпомагането на дейността на новоучредения през 2016 г. Студентски клуб ЮНЕСКО.

20-web

Д-р Мина Тасева представи тематиката на семинара и участниците в него. Темата продължава поредица от научни събития, проведени в рамките на цялата академична година и посветени на темата за спасяването на българските евреи. Избраната формулировка „Еврейската общност в България: минало, традиция и настояще“ минава по общ път и касае историята на еврейската общност в историята на българските земи изобщо. Темите, които студентите представят, не се отнасят само за периода на 20 век, но обхващат и аспекти от живота на общността и от нейната история – културна, духовна и икономическа в по-широки хронологични граници.

27-web

Д-р Тасева и изрази радостта си, че в тазгодишния семинар участват студенти от всички курсове на специалност „Хебраистика“ и техни колеги от специалност „История“, които имат изявен интерес към историята на еврейската общност в България.

5-web

По време на отриването на конференцията доц. Попнеделев връчи и благодарствено свидетелство за дарение на Анелия Узунова от издателство „Милениум“, което осигури книги за участниците в конференцията. Подбраните заглавия включват романи на израелския писател и журналист Амос Оз, сборника „Царство на маслини и пепел“ и др.

9-web