Начало / Новини / Новини и събития / Шеста международна конференция по „Публична администрация“

   
Шеста международна конференция по „Публична администрация“

В Конферентната зала в Ректората се провежда Шестата международна конференция, организирана от Катедра „Публична администрация“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на тема: "Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма". Форумът се провежда в хибридна форма – присъствено и онлайн.

Доц. Албена Танева откри събитието и подчерта, че от това колко знаем, как мислим и алтернативите които търсим и намираме, всички ние ставаме част от решението на проблемите. По думите й особеността на специалностите по публична администрация са в това, че са интердисциплинарна област и в тези катедри се срещаме изследователи от различни научни полета – юристи, икономисти, политолози, социолози и др. „Този букет от знания, експертиза и опит ни прави полезни и като преподаватели, и като изследователи, и като специалисти, които участват в самия практически процес“, посочи доц. Танева. Тя представи програмата на конференцията, посочи, че през 2022 г. се навършват 25 години от основаването на специалността и припомни събитията, с които отбелязват тази годишнина.

1-8

Участниците и организаторите на конференцията бяха поздравени от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков. Той обърна внимание, че изминалите години, в които се е изградила и доказала специалността „Публична администрация“, са били трудни и важни. Ректорът заяви, че няма област, в която завършилият тази специалност, да не може да се реализира успешно и посочи, че има много примери за това.

1-11

Той отправи поздрав за организираната конференция и за това, че важната тема в нея е накъде върви публичната администрация. Обръщайки се към колегите си – преподаватели и студенти, ректорът заяви, че е тяхна работа да направят така, че държавната машина да функционира по един по-добър начин. Накрая проф. Герджиков пожела успех на конференцията и на специалността през следващите десетилетия.

1-1

Доц. Калоян Харалампиев, заместник-декан на Философския факултет, поздрави колегите си и прочете поздравителен адрес от декана на факултета проф. д. пс. н. Соня Карабельова. В него тя отбелязва, че в катедрата работят едни от най-изявените преподаватели и изследователи в управленските и социалните науки в сферата на стратегическото управление, публичните политики, месното и регионалното управление и др. Според декана създаването и развитието на специалност „Публична администрация“ се свързва с имената на висококвалифицирани и ерудирани учени, преподаватели и изследователи, които са публични личности. Преподавателите в катедрата чрез своята експертиза и ангажираност и в момента активно допринасят за процесите по изработването на управленски решения и публични политики.

1-3

В поздрава си деканът обръща внимание и работата на инспекторите в катедрата, както и на дейността на студентите и техният Клуб по публична администрация и пожелава на екипа на катедрата да запазят своята инициативност и вдъхновение за постигането на още по-големи успехи и високо качество в преподавателската и научноизследователската работа.

Изборът на тема на конференцията е предизвикан от безпрецедентните предизвикателства на епохата, които изискват промени в публичното управление така, че да преодолеят успешно последиците от кризите на настоящето. По време на научния форум очакванията са, че темата ще предизвика дискусия по широк кръг от въпроси от теорията и практиката на публичната администрация с оглед бъдещето на държавата и мрежите за публични политики.

1-2

Оправна точка са въпроси от теорията и практиката на публичната администрация:

Политика спрямо политики - какво се случва с публичната администрация и какви ще бъдат резултатите за нея според многобройните предизвикателства на настоящето? Какво се случва със самото образование по Публична администрация и с какво допринася за решаването на проблемите в държавното управление.

Стратегия и визионерство или решения ад хок доминират в управлението на публичната среда? Каква е динамиката на публичните политики и взаимодействията на всички заинтересовани страни по публичния ред на съвременния свят?

Какво се случва с управлението на публичните финанси и значението им за актуалното състояние и бъдещето. Криза, пазар и държава - има ли напрежение за икономиката от решенията на публичната власт?

Какви са последиците за публичното управление от динамиката на технологичния свят? Какво ще бъде мястото на въпросите на сигурността, но също на образованието и културата в условията на толкова динамични промени и несигурност (неопределеност)?

1-5

Какви са предизвикателствата и перспективите за развитие пред местното и регионално управление: как да се съчетаят на ефективност с демокрация, какви са необходимостите и възможностите при предоставянето на публични услуги? Какви са възможностите за хоризонтална интеграция?

Какви са проекциите на тези и много други въпроси върху публичната власт в диспозицията на йерархия и мрежи на публичната политика.

Очакването към резултатите от конференцията са както към теорията, така и към разнообразната практика на управлението в публичната сфера, нейната устойчивост и потенциал за промяна, очаквано лидерство и участие в рамките на устойчиви стратегии за развитие и социален интегритет.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция.

Повече информация за конференцията на: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/114#tab2980