Начало / Новини / Новини и събития / Публична дискусия на тема „Младите и демокрацията“

   
Публична дискусия на тема „Младите и демокрацията“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публична дискусия на тема Младите и демокрацията“ с участието на министри и представители на организации. Събитието беше организирано от Студентски клуб на политолога, съвместно с Европейска младежка карта и Студентски съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични въпроси и министър на околната среда и водите; Николай Денков, министър на образованието и науката; Димитър Димитров, съветник в политическия кабинет на Министерство на външните работи; Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика, Даниел Неделчев, парламентарен секретар на Министерството на електронното управление, студенти. В ролята на модератор беше Веселин Илиев, един от основателите на Национален младежки форум. В дискусията се включиха над 100 души, предимно студенти, ученици и млади професионалисти.

16

Идеята за публичната дискусия „Младите и демокрацията“ се поражда от обявяването на 2022 г. за Европейска година на младежта. В контекста на тази своя инициатива Европейската комисия подчертава намерението си да насърчи младите хора да бъдат активни граждани и да вземат участие в осъществяването на положителна промяна в социалното и политическото пространство. Според организаторите на събитието „Младите и демокрацията“, е нужен активен диалог между младото поколение и демократичните институции с цел да се окуражат ангажираността и визията на младите хора в България за изграждането на едно по-добро бъдеще.

18

Събитието бе открито от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, който изрази радостта си да види на живо студентите в Аулата и изрази задоволството си от работата на Студентския съвет и на студентските клубове. „Днешната тема е много широка и винаги актуална, надявам се, че именно младите хора са тези, които ще пазят и развиват демокрацията. Искам да пожелая успех не само в днешната дискусия, в която ще можете от действащите политици да научите отговорите на въпросите, които ви вълнуват, но и в бъдеще да бъдете двигателят на това развитие“, каза още ректорът. Накрая той пожела успех на всички – и на тези, от които зависи съдбата на България сега, и на тези, от които ще зависят утре.

8

В своето приветствие председателят на Студентския клуб на политолога Ивайло Илиев заяви, че клишираната фраза „младите са бъдещето“ е на път да бъде преосмислена, защото отговорът на въпроса за бъдещето неименуемо трябва да бъде обоснован и в картината на младите хора в настоящето. Той говори за преодоляването на дистанцията между младите хора и институциите – двустранен процес, който следва да бъде извървян и от двете страни. Ивайло Илиев изрази задоволството си, че сред присъстващите има много представители на различни студентски и младежки организации, които опровергават ежедневно всеобщото мнение, че младите са пасивни, и доказват, че младите хора могат и трябва да участват активно в обществените процеси. Той обърна внимание и на въпроса какви мерки и действия трябва да предприемат институциите, за да насърчат това участие и да привлекат все повече млади хора не само в политическия дискурс а и в реалния политически процес.

19

Председателят на Студентския клуб на политолога изрази надеждата си дискусията да бъде освободена от клиширани фрази, цели и послания, които не водят до очакваната от младите хора промяна в начина на провеждане на политиката у нас. „Като представители на младежки и студентски организации смятаме, че е необходимо да търсим конкретни и практически начини за провеждане на продуктивен диалог между нас и институциите. Защото вярваме, че без нас осъществяването на положителна промяна в социалното и политическото пространство е невъзможна“, каза още Ивайло Илиев и изрази увереността си, че публичната дискусия „Младите и демокрацията“ е ключова стъпка към преодоляването на дистанцията между младите хора и демократичните институции, към инициирането на реален разговор, с който да се преобърне образа на младите хора като отсъстващо звено в политическия процес, към по-ефективното функциониране на представителната демокрация и стартирането на една истински позитивна промяна.

12

Лидия Даскалова, представител на Софийския университет в Националното представителство на студентските съвети, поздрави организаторите на събитието. Тя обърна внимание върху понятието демокрация и отправи три послания към колегите си – да бъдат винаги на страната на правдата, въпреки че това няма да е лесно, а понякога е и неудобно; никога да не търгуват със свободата си и да се стремят към образование и да градят активно гражданско общество. Накрая тя заяви, че за да се справи България с всички предизвикателства, са нужни и партньори – това са нейните граждани. „Необходимо ни е будно общество, което не допуска авторитарно да бъде командвано, но почива на идеята, че всеки се чувства отговорен за цялото и трябва да даде своя дан за него“, каза още Лидия Даскалова и допълни, че в наши ръце е заедно да градим България – такава, с каквато един ден ще се гордеем.

15

По-късно д-р Лилия Еленкова, ръководител проекти в Европейска младежка карта и част от организационния екип на публичната дискусия, представи резултатите от Гражданското допитване до младите в Европа. Презентацията открои най-значимите въпроси и проблеми за младото поколение европейци и постави основите за ползотворна дискусия в търсене на решения.

17

Вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов посочи, че младите хора са изключително важни за демокрацията и тяхната активност е ключова за позитивното развитие на страната ни и света.

„Двигател на промяната по отношение на климатичните политики са именно младите хора. Те са първото поколение, което в такава степен се сблъсква с този проблем, но и единственото, което може да направи нещо по въпроса. Младите трябва да са основното звено за промяна в тази сфера. Искаме да ги включим не защото трябва, а защото е нужно”, каза още министър Сандов.

10

Във връзка с конкретните политики, които Министерството на околната среда и водите предприема, за да насърчи участието на младите хора, вицепремиерът спомена заложените в бюджета на ведомството средства за младежки политики и климат.

Дискусията продължи с изложение на Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика. Той засегна проблема със застаряването на населението и демографската криза в България през призмата на пазара на труда.

6

„До 2050 г. пазарът на труда ще намалее с 30%. Това са теми, в които очакваме и вие да подпомогнете администрацията и експертите, които търсят решение“, обърна се Спасов към младите хора в залата. Представителят на Министерството на труда и социалната политика запозна гостите с Инициативата за младежка заетост, която има за цел да насърчи активирането на по-слабо мотивираните млади хора. В настоящия програмен период инициативата е успяла да достигне до над 65 хил. младежи у нас. Спасов разказа повече и за кампанията #ПърваРабота, която ведомството предвижда. Нейната идея е да подтикне младите хора да се замислят каква първа работа биха желали да започнат и с какво могат да бъдат полезни на обществото. Планират се събития с известни личности в цялата страна, които да привлекат младежта.

След него думата взе Димитър Димитров, съветник в политическия кабинет на Министерството на външните работи, който представи възможностите, които ведомството предлага на младите хора с интерес към външната политика. Сред тях са програмата „Български младежки делегати към ООН“ и стажантската програма на Дипломатическия институт. „Такива инициативи поставят България сред държавите лидери в сферата на младежкото овластяване и дават шанс на младите хора да се докоснат до професионалния път на дипломатите. Студенти и ученици са добре дошли да научат повече за нашето министерство, да се срещнат с експерти и да се запознаят с въпроси от актуалния международен ред“, разказа Димитров. По думите му такива възможности позволяват на младите хора да станат посланици на темите и проблемите, които те смятат за важни, и да предлагат решения в контекста на посочения дневен ред.

7

Тази линия на пряко въвличане на младежта в работата на политическите институции бе продължена от Даниел Неделчев, парламентарен секретар на Министерството на електронното управление. Той спомена предстоящата стажантска програма за млади хора и студенти, която ведомството ще създаде. „Дигитализацията на процесите се движи от младите хора, които са нашите бета тестери. Те ни помагат да предоставяме по-добри услуги на обществото“, посочи Неделчев. В изложението си той обърна внимание на проблема с разпространението на дезинформация и възможните начини, по които той може да бъде адресиран от страна на институциите.

3

Публичната дискусия „Младите и демокрацията“ завърши с участието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков. В своето изказване той разгледа ролята на образованието и възпитанието на децата и младите хора в развитието на демократичните процеси.

„Едва през последните години отново започваме да говорим за това, че образованието също има възпитателна цел. Студентските години са единственият период в живота, когато младите се откриват към света и успяват да изградят собствения си мироглед, който дотогава е бил формиран от много тесен кръг“, добави министърът.

От изложението на акад. Денков дискусията се разрасна и обхвана редица теми, свързани с образованието - като икономическата независимост на младите хора, навлизането им в пазара на труда, значимостта на гражданското образование, актуалната ситуация в академичната общност и др.

5

Всеки от говорителите в събитието „Младите и демокрацията“ предизвика интерес у гостите в публиката, които се включваха изключително активно с въпроси и коментари. Благодарение на тях дискусията успя да се разшири и да обхване връзката между младите хора и политическите институции в още по-голям мащаб.

20