Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Динко Господинов бе удостоен с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ I степен

   
Проф. д-р Динко Господинов бе удостоен с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ I степен

На заседание на Факултетния съвет на Факултета по педагогика на Софийския университет заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев удостои проф. д-р Динко Господинов с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски“ I степен.

Проф. Динко Господинов получи отличието за постигнатите високи резултати в преподаването и издигане равнището на училищния мениджмънт като теория и практика, за създаването на школа от експерти в областта на организацията и управлението на средното образование. Предложението за наградата е на Катедра „История на педагогиката и проблеми на образованието“ към Факултета по педагогика.

2-2

Деканът на факултета проф. Лиляна Стракова откри събитието и посочи, че днешният Факултетен съвет е празничен за академичната общност. Тя изтъкна, че проф. д-р Динко Господинов винаги ще остане важна част от общността на факултета, благодари му за всички усилия, които е положил, за добрите отношения през изминалите години и му пожела здраве и успех във всяко дело.

1-1

Проф. Господинов благодари за отличието и посочи, че се радва, че е имал честта да работи в сферата на образованието, да бъде част от тези, които са носили пламъчето на знанието и подчерта, че те носят един много тежък кръст: „И аз също носих своя кръст. За мен беше чест и привилегия да бъда част от професионалния екип на Факултета по педагогика. Изказвам моята благодарност на колегите, с които сме работили заедно. Благодаря сърдечно за подкрепата, която съм получавал в различни трудни ситуации“. Той изрази радостта си, че е попаднал във Факултета когато са се създавали двете нови специалности – „Социални дейности“ и „Неформално образование“ – интересно и незабравимо време, време, преизпълнено с много ентусиазъм и много надежда. Проф. Господинов пожела на всички свои колеги успешна работа и да пазят запазената марка, която е Факултетът по педагогика.

4-4

Проф. д-р Динко Господинов е разпознаваем в полето на управлението на образованието, член е на журита за придобиване на научните степен „доктор“ и „доктор на науките“, както и за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“ в направление 1.1. Теория и управление на образованието. Той е автор на редица книги, статии, и учебни пособия. Проф. Господинов има четирима докторанти, от които двама успешно защитили през 2021 година, един от които преди изтичане на срока на обучение. Това са първите докторанти на катедрата в това поле и благодарение на усилията му, катедрата има възможност да развива и защитава все по-активно полето на управление на образованието и позициите на факултета и на университета в тази научна област.

5-5

Проф. д-р Динко Господинов започва професионалния си път като научен сътрудник в Научноизследователски институт по образованието към МОН през 1984 г., в периода 1991-1992 година е учител в 84 ОУ в гр. София. От 1993 година е член на преподавателския състав на Софийския университет - първо като асистент и старши асистент към Департамента за информация и усъвършенстване на учители, а от 2000 г. до момента - като главен асистент, доцент и професор във Факултета по педагогика, Катедра „История на педагогиката и управление на образованието“.

За периода на своята кариера в Алма Матер, проф. Динко Господинов развива активна преподавателска и научна дейност в областта на управлението на образованието, училищния мениджмънт и специално по въпросите на контрола в управлението на училището и управлението на човешките ресурси в училищните организации.

Публикационната дейност на проф. Господинов включва 6 монографии, редица студии и над 50 други публикации в научни периодични издания и сборници с материали от научни национални и международни конференции. За нуждите на обучението на студентите от Факултета по педагогика той подготвя и набор от учебници и учебни помагала, свързани с основите на образователния мениджмънт, управлението на човешките ресурси и контрола в образованието. Проф. Господинов работи активно и в онлайн среда, като част от неговите учебни ресурси и помагала са подготвени в онлайн формат за нуждите на дистанционното обучение преди настъпването на Ковид-пандемията. В годините като преподавател от Факултета по педагогика той води разнообразни задължителни и избираеми дисциплини в полето на образователния мениджмънт в бакалавърска и магистърска степен: Управление на образованието, Управление на човешките ресурси, Управление на персонала, Стратегически и иновационен мениджмънт, Управленски технологии в училищното управление, Училищна администрация, Мотивационен мениджмънт, Стратегически мениджмънт на социалните дейности, Управление на локални структура за социална работа, Управленски технологии в управлението на социалните дейности.

Проф. Господинов участва и в редица проекти.

Активната работа на проф. Господинов със студентите на бакалавърско ниво стимулира редица от тях да разработят и защитят дипломни работи в полето на образователния мениджмънт и в последствие да се включат в магистърските програми на факултета в полето на управлението на образователните институции (формални и неформално).

Той е един от организаторите и създателите на най-силната магистърска програма на Факултета по педагогика по образователен мениджмънт. През целия си творчески път подпомага редица училища и работи с директорите на училища и създава сериозна школа в областта на средното образование и най-вече управлението на средното образование.