Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на проект OASIS

   
Представяне на проект OASIS

На 23 ноември 2022 г. в аудитория 252А на Софийския университет се проведе представяне на проект OASIS – Open-source Technologies Acceleration for a New Generation of Student Entrepreneurship, Innovation and Sustainable Development (Project ID: 1257 Project Acronym: OASIS), KAVA: 21383 HEI Capacity Building Initiative / EIT Food GA amendment 2021-2022).

На събитието присъстваха студенти и преподаватели от Геолого-географския факултет. Доц. д-р Косьо Стойчев представи проекта, партньорите, основните дейности по работните пакети, индикаторите и очакваните крайни резултати.

1-1

Проект OASIS продължава до месец април 2024 г. и има за цел да обучи над 70 студенти, академичен и неакадемичен личен състав от Софийския университет в използването на отворена наука за създаването на студентско предприемачество, иновации и устойчиво развитие. Придобитите умения и знания имат за цел да създадат предприемаческа инициативност, организираност и способност за създаване на предприемачески проекти, финансирани от публични програми или частни средства, функциониращи на пазарен принцип.

1-3

Обучителните семинари в рамките на проекта са отворени за всички курсове и специалности в Софийския университет и ще се провеждат в аудиториите на Геолого-географския факултет. Активно участие ще вземат студентите от Магистърските програми – „Регионални изследвания и устойчиви региони“, „Културна и политическа география“, както и студенти от всички други специалности и магистърски програми, които проявяват интерес към обученията по проекта.

1-2