Начало / Новини / Новини и събития / "Предизвикателството Аристотел" - Национална конференция с международно участие

   
"Предизвикателството Аристотел" - Национална конференция с международно участие

През тази година се навършват 2400 години от рождението на Аристотел. ЮНЕСКО посвети годината на този юбилей. В целия свят по повод годишнината се провеждат много академични и културни събития – включително инициираната от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) конференция, наречена „Предизвикателството Аристотел“.

Събитието се организира от екип от преподаватели и докторанти от Философския факултет, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Конференцията е тридневна, а доклади по тематични секции ще бъдат четени от колеги от седем университета в страната, както и от трима колеги от чужбина. Програмата включва и шест пленарни доклада от авторитетни преводачи и изследователи от международната аристотелистка колегия. В рамките на форума ще бъдат наградени най-добрите есета на ученици, участвали в конкурса „Моят Аристотел“.

1

На конференцията присъстват гости от Германия, Унгария, Италия, Хърватия, Гърция и САЩ.

Научният форум бе открит в Аулата на Софийския университет от доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра „Философия“ във Философския факултет и проф. д-р Хараламби Паницидис, ръководител на катедра "История на философията" във Философския факултет.

2

В приветствието си проф. Паницидис цитира Аристотел, който обичал да казва, че корените на учението са горчиви, но плодовете са му сладки. Той се обърна към своите колеги-преподаватели и с друг цитат на древния философ:

Когато го попитали какво остарява най-бързо, той отговорил – благодарността и изказа благодарността си към всички колеги, организирали конференцията. Проф. Паницидис изрази надеждата си, че по време на форума ще има добри и интересни дискусии и пожела успешна работа.

3

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, класически филолог и преводач на българското издание на „Политика“ на Аристотел, приветства участниците в конференцията. Той припомни, че Аристотел е оставил грандиозно дело не само по обем, а защото е първият систематичен философ. Според не го и днес неговата гигантска, масивна философска постройка остава непоклатима. „Всеки, който отваря Аристотел и неговия учител Платон, не може да не изпита удоволствие от това да четеш текстове, в които винаги можеш да откриеш нещо ново“ – каза проф. Герджиков и изрази увереността си, че конференцията ще бъде интересна, увлекателна и ще даде нов подтик – особено на младите колеги, да се занимават с антична философия.

4

Доц. д-р Елия Маринова, председател на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, разказа накратко за раждането на идеята за конференцията и благодари на колегите, организирали събитието. Говорейки за програмата на конференцията, тя заяви, че Аристотел е автор, който в най-голяма степен предполага интердисциплинарността, многообразието на темите, отразени в докладите през дните на научния форум.

Тематичните секции на конференцията са: Първата философия; Природата, космосът и живите същества; Диалектика и аналитика; Поетика и реторика; Етика и политическа теория; За душата; Историческата съдба на аристотелизма.

Програма