Начало / Новини / Новини и събития / Позиция на Софийския университет

   
Позиция на Софийския университет

Предлаганите курсове за квалификация от частна фирма с наименование „Център за образователни услуги – С.У.“ нямат никаква връзка с Центъра за образователни услуги на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Във връзка със зачестили запитвания отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е упълномощен да заяви следното:

Предлаганите курсове за квалификация от частна фирма с наименование „Център за образователни услуги – С.У.“ нямат никаква връзка с Центъра за образователни услуги на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Опитът на частна фирма да използва името на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за заблуда на потребителите е недопустим.

Пълна и актуална информация за възможностите за квалификация, които предлага Центърът за образователни услуги на Университета, може да бъде намерена в сайта на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на адрес: https://www.uni-sofia.bg/ces .