Начало / Новини / Новини и събития / Първокурсници от Юридическия факултет участваха в учебен римски съдебен процес в рамките на традиционния Кръжок по римско право

   
Първокурсници от Юридическия факултет участваха в учебен римски съдебен процес в рамките на традиционния Кръжок по римско право

В 272 аудитория на Алма матер се проведе последната за семестъра сбирка на Кръжока по римско право в Юридическия факултет. Студенти от I курс пресъздадоха римски съдебен казус, следвайки римско-правната традиция в провеждането на съдебни процеси.

Занятието бе открито с встъпителни думи от проф. Малина Новкиришка-Стоянова, преподавател по Римско частно право и Римско публично право, която увери студентите, че този необичаен и атрактивен начин за приключване на лекционния курс по римско право ще остави силен спомен в съзнанието им далеч не само с преживяната емоция. Първокурсниците получават възможност още в началото на своето следване да добият представа за същността на своята бъдеща професия, за процесуалното поведение и етика и защитата на правата на отделните страни.

1-w2

Учебният съдебен процес се организира за втора година в рамките на Проекта по Римско право и римско-правна традиция на Юридическия факултет. Участниците се придържат възможно най-близо до автентичната римската съдебна процедура, спазвайки римския церемониал, включително по отношение на облеклото – всички трябва да са облечени в римски тоги. Единственото допуснато нарушаване на традицията е по отношение на участието на жени в съдебния процес – строго забранено в Римската епоха, където случаите на допуснати да защитават правата си жени били изключителна рядкост.

3-w2

Римският съдебен процес стои в основата на съвременния съдебен процес, изтъкна проф. Новкиришка и увери студентите, че подготовката и участието в Кръжока по римско право поставят солидно начало на тяхното обучение по процесуално право.

Процесът бе организиран според традиционната структура на две конкуриращи претенциите си страни, разпределени между две групи студенти, като преценката за изхода от процеса също бе оставена техни колеги студенти.

4-w2
5-w2

Учебният съдебен процес, както и провелото се на 31 май състезание по римско частно право за първокурсници, неизменно са фокусирани около казуси, имащи идентична съвременна проекция.

Отговорите на някои от въпросите, поставени в съответните казуси се съдържат в автентични становища на римските юристи, но до други студентите-участници в учебния съдебен процес ще трябва да достигнат сами. В края на занятието всеки ще се опита да си даде отговор на вечния въпрос „Кое е справедливото?“. Според римляните справедливостта е постоянната и трайна воля да отдаваш всекиму своето. Но кое е трайното и постоянното, кой има повече права? Много години житейски опит са необходими, за да осъзнаят кое и къде е тази постоянна и трайната воля да се отдава всекиму своето, а всичко друго е „каквото се случи в живота“, каза проф. Малина Новкиришка.

За всички участници в учебния процес бяха осигурени тематични награди от Издателство СИБИ.

7-w2
8-w2