Начало / Новини / Новини и събития / Нова читалня в Университетския архив

   
Нова читалня в Университетския архив

В началото на 2023 година отвори врати новоизградената читалня на Университетския архив. Тя се намира в подпокривното пространство на Северното крило в Ректората и разполага с три читателски места.

Със средства, осигурени по проект „Памет за Университета“ и съвместен проект между Университетския архив и Геолого-географския факултет, финансирани от университетския фонд „Научни изследвания“, читалнята е оборудвана със съвременни технологии. На разположение на читателите са преносими компютри и скенер, на който нужните документи могат веднага да бъдат дигитализирани.

1-4

В последните години, поради все по-нарастващия интерес към документите, съхранявани в Университетския архив и все по-големият брой читатели, разположената в съвместителство с кабинет 284 читалня се оказа недостатъчна, за да предостави необходимите условия. Богатите колекции от университетски и лични фондове на преподаватели стават все по-притегателни за изследователи и студенти, а изготвеният справочен апарат от университетските архивисти е в състояние да насочи читателите и към други архиви, където се съхраняват документи на Софийския университет или на членове на академичната общност.

Други основни потребители на услугите, предлагани в Университетския архив, са административните служители от Ректората, факултетите и самостоятелните звена, които ежедневно черпят информация и доказателства за административни, учебни, правни и други цели.

1-3

Доброто техническо оборудване на новата читалня и в хранилищата на Университетския архив ще облекчи работата на административния персонал, чиито справки по възможност ще се осъществяват електронно, за да бъдат спестени време и материални ресурси. Това е от особено значение за администрацията, която се намира извън сградата на Ректората, която ще може по най-бърз начин на електронната поща да получава дигитални копия на търсените документи.

Със своите три работни станции новата читалня е особено подходяща за провеждане на учебните стажове на студентите от специалност „Архивистика и документалистика“, които традиционно поне веднъж по време на следването си практикуват в Университетския архив.

1-1-1

Екипът на Университетския архив изказва голямата си благодарност към декана на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов, който предостави пространство за изграждане на читалнята, споделяйки мнението, че Архивът служи на целия университет и е важно да получава подкрепа от всички.