Начало / Новини / Новини и събития / Научна конференция „Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура”

   
Научна конференция „Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура”

В Конферентната зала на Софийския университет започна научната конференция „Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура”, посветена на 150-годишнината от кончината на Христо Георгиев. Освен влиятелен и способен предприемач, той е и изявен общественик и щедър меценат, оставил ярка следа в стопанския и политическия живот на българите през третата четвърт на ХІХ в.

Събитието се организира от Историческия факултет на Алма матер и Центъра за регионални изследвания и анализи. Инициативата е част от научната програма на проекта „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № КН-06 ОПР 05/02 от 17.12.2018 г.

3-3

Събитието бе открито от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев, който поздрави организаторите и присъстващите от името на ректорското ръководство. Той изказа огромна благодарност към колегите от Историческия факултет, защото това е поредна стъпка към новия, задълбочен прочит на онези бурни, драматични и изпълнени с градивен смисъл години, които бележат нашето Възраждане. По думите на доц. Вълчев такъв тип проекти, през едно задълбочено прочитане на документалното наследство на братята Евлоги и Христо Георгиеви, показват онези механизми, които стопанският елит на страната използва, за да се превърне в сериозен политически фактор, да може да бъде припознат като представител на един народ, тръгнал по пътя на своето модерно развитие, но срещащ все още огромни препятствия.

2-2

Доц. Вълчев подчерта, че благодарение на такъв тип личности България успява да създаде един макар и крехък, но изпълнен с оптимизъм, вяра и енергия, нов интелектуален елит, който проникновено започва да чертае посоките на бъдещото развитие на страната и предопределя бързото й отделяне от орбитата на Ориента. Заместник-ректорът изрази радостта си, че в проекта, наред с утвърдените специалисти, има и много млади хора, което е много добър знак, че Софийският университет ще се развива в бъдеще и ще става все по-голяма интегрална част от голямата световна научна общност. Той пожела такъв тип търсения и проекти да продължават, защото отварят врати именно пред младите колеги. Доц. Вълчев благодари на всички участници в проекта, на организаторите на конференцията и пожела успех на научната проява.

4-4

Проф. Надя Манолова, заместник-декан на Историческия факултет, отбеляза, че делото на братята Евлоги и Христо Георгиеви е много значимо, но за съжаление в продължение на дълъг период от време не е било широко изследвано. Тя изтъкна, че книгата на проф. Христо Глушков от 80-те години на XX век е дала ход на изучаването на делото им и започва натрупване на знания и популяризиране на двамата братя. Проф. Манолова изтъкна, че темата и подходът, който е избран, дават възможности да се огледа цялата стопанска мрежа, през която функционира нашият стопански и политически елит – със своята позиция, действия в стопански и политически план – интересен опит и пример, който заслужава да бъде популяризиран в европейски мащаб. Тя изрази надеждата си да се продължи тази хубава традиция, пожела успех на всички участници, благодари за организацията и пожела интересни и ползотворни дискусии.

1-1

Модератор на събитието бе проф. Иван Първев от Историческия факултет, който отбеляза, че се предвижда докладите от конференцията да бъдат публикувани в реномирано научно издание в Германия. По думите му така тази тема, която в не малка степен е свързана с българската история, ще стане достояние на по-широка академична общност.

Конференцията е организирана в шест тематични панела, а в своите доклади участниците ще дискутират важността на социалните и неформалните мрежи от познанства, контакти и стопански връзки за осъществяването на успешните политически и икономически инициативи на Балканите през ХVІІІ и ХІХ в.