Начало / Новини / Новини и събития / Международно признати учени гостуват в Софийския университет

   
Международно признати учени гостуват в Софийския университет

В Централното фоайе на Ректората на Софийския университет бяха проведени дискусии с участието на проф. Майкъл Байръм и проф. Мартин Барет – едни от най-известните европейски учени, изследващи междукултурната комуникация, демократичното гражданство и висшето образование. С поредица от публични и затворени дискусии, те ще допринесат за разбирането на въпроси като връзката между качеството на образованието и класациите на висшите училища, пътя към високите научни постижения, предизвикателствата пред висшето образование в междукултурна среда, ценностите за образованието на бъдещето и други.

Събитието бе открито от проф. Мария Стойчева, която е водещ изследовател на изследователския проект Европейски ценности и социални предизвикателства (EuVaSC), финансиран по SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост със съдействието на ЕС- Next Generation.

1-4

Проф. Стойчев отбеляза, че изследователските проекти имат за цел да привлекат учени и изследователи от световна класа, а разговорът с двамата професори ще бъде темата за интернационализацията на образованието и академичните компетенции. По думите й когато студентите се преместят в университет в друга държава, те също се преместват в друга академична култура и затова разговорът ще бъде за академичните междукултурни компетенции, от които се нуждаят студентите, за да постигнат успех в мобилността. Отделна тема на разговорите е и как можем да опишем и впоследствие да помогнем на студентите да придобият такива компетенции.

1-2

Проф. Мария Стойчева представи проф. Майкъл Байръм, който е професор-изследовател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и почетен професор по образование в Дъръмския университет, Англия. Той е влиятелен теоретик на чуждоезиковото образование и междукултурното образование, чието мислене е помогнало за оформянето на политики и изследвания върху педагогическите и учебни програми и практиката на преподаване и изучаване на езици в цяла Европа и извън нея.

1-5

В рамките на дискусията с проф. Майкъл Байръм бяха обсъдени различни теми: какво е стимулирало интереса му към академичната междукултурна комуникативна компетентност; каква според него е разликата между преподаването на английски за академични цели и това, от което се нуждаят учениците, ако ще учат на друг език; какви други аспекти на междукултурната компетентност са уместни в допълнение към езика и дискурса и др.

1-6

Вторият разговор в рамките на събитието бе с проф. Мартин Барет, който е на посещение в Софийския университет като част от сътрудничеството по проекта и бе на тема „Укрепване на демократичните ценности и гражданската ангажираност чрез образование – перспективата на Съвета на Европа“.

Мартин Барет в момента е професор-изследовател в Софийския университет и почетен професор по психология в Университета на Съри, Обединеното кралство. Той получава дипломите си от университетите в Кеймбридж и Съсекс. Мартин Барет е психолог по развитие и социален психолог, но има силен ангажимент към мултидисциплинарни изследвания. През годините е работил с педагози, социолози, антрополози, политолози и политически анализатори. Изследователските му интереси са насочени към младите хора, етническата принадлежност, нацията и гражданството, обществените предизвикателства, произтичащи от културното многообразие, особено във връзка с децата и младежите, и ролята на образованието за предоставяне на младите хора на компетенциите, които са необходими за демократично и глобално гражданство.

1-7

Проф. Барет е водещ експерт в Мрежата на съветниците по образователна политика на Съвета на Европа от 2006 г. Оттогава той е работил по много различни проекти за отдела по образование на Съвета на Европа. Всички тези проекти са насочени към насърчаване на междукултурни и демократични ценности сред младите хора и укрепване на техните компетенции за гражданска ангажираност.
В хода на разговора с проф. Барет той разказа на присъстващите какво представлява Съветът на Европа и каква е връзката му с ЕС, както и защо има интерес към демократичните ценности и гражданската ангажираност; как един учен е попаднал на работа в Съвета на Европа и по какви проекти е работил за тях през годините. Проф. Барет каза повече и за Референтната рамка на компетенциите за демократична култура, какво представлява тази рамка и как се предвижда да се използва. По отношение на прилагането на рамката проф. Барет посочи какви са основните предизвикателства и пречки, които стоят пред нейното възприемане и използване от министерствата на образованието и учителите, а също и какви ефекти се очакват в европейските страни, ако рамката бъде успешно приложена в образователните им системи.

1-1

Научните изследователи са на посещение в рамките на проекта SUMMIT, за да дебатират върху европейските ценности и съвременните социални предизвикателства. Проектът SUMMIT e финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по Националния план за възстановяване и устойчивост. Експертите са в София по покана на научната група „Европейски ценности и социални предизвикателства“, с ръководител проф. д-р Мария Стойчева. Групата работи в рамките на проекта SUMMIT по три основни направления: устойчивост на демокрацията при множество кризи: Изследване на интернализацията на политическите ценности и стабилността на демократичните институции; Европейски конституционализъм по време на конституционна поликриза, извънреден конституционализъм и преходен конституционализъм: подход, основан на ценности; Релевантност и ценности на университетите за бъдещето: иновации в докторската степен в европейски контекст. Малко мащабни изследователски проекти.

На 29 септември 2023 г. - в рамките на Европейската нощ на учените 2023 г., в Конферентната зала в Ректората от 10.30 ч. проф. Жил Руе, Университет Версай Сен Кантен ан Ивелин, Франция, член на консултативния съвет на SUMMIT, ще изнесе публична лекция „Университетски класации и високи постижения“.

На същата дата от 15.30 часа в Конферентната зала ще се проведе Кръгла маса на тема „Междукултурно гражданство, европейски ценности и образование“, с участието на проф. Мартин Барет, проф. Майкъл Байръм, проф. д-р Мария Стойчева и други.