Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Климентови дни“ 2018

   
Международна научна конференция „Климентови дни“ 2018

Стартира двудневната международна конференция „Климентови дни“ 2018. Организатори на традиционното научно събитие са Биологическият факултет на Софийския университет, Фонд „Научни изследвания“, Научно-изследователският сектор при Университета и Факултетният студентски съвет на факултета.

Конференцията бе открита от декана на Биологическия факултет доц. Стоян Шишков, който приветства присъстващите на събитието, посветено на 130-годишнината от създаването на Софийския университет. Той подчерта, че факултетът успешно продължава и развива академичната традиция в ежегодното организиране на научната среща за представяне на изследователките постижения, които покриват широк спектър от направления в биологията, а участието на докторанти и студенти е гаранция за бъдещото развитие на тази наука в страната.

1

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Николай Витанов благодари за поканата да присъства на събитието и посочи, че тази година то е особено знаково предвид 130-годишния юбилей на Алма матер. Той подчерта, че Биологическият факултет е един от водещите в Университета, един от тези факултети, които наистина оформят неговия лик. Проф. Витанов отбеляза, че Софийският университет е на 601-во място по биологически науки в Times Higher Education, която е една от най-реномираните класации. Той подчерта, че това сериозно постижение, особено като се има предвид, че населението на България е по-малко от една хилядна от световното население.

2

Биологическият факултет винаги се е отличавал с високо ниво на научните изследвания и никак не е случайно, че благодарение на него участваме в цели три центъра за компетентност и върхови постижения“, каза още заместник-ректорът и допълни, че факултетът участва съществено в няколко национални научни програми.

3

Проф. Витанов пожела успешна конференция и изрази увереността си, че на нея всеки ще научи нещо ново. „Бих ви пожелал да продължите с енергия, търпение и воля да поддържате високото ниво на биологичните изследвания в нашия Университет“, каза той в края на своето приветствие.

4

От името на Съюза на учените приветствие поднесе проф. Диана Петкова, председател на Секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“. Тя посочи, че традиционно в младежката сесия досега успешно се представят научните разработки на студенти-докторанти от различни висши училища и научни институти в областта на биоразнообразието и биологичното образование, екологията, устойчивото развитие, молекулярната биология и биотехнологиите. Проф. Петкова отбеляза, че създаването на съвременни методи за преподаване на биологичните науки е от голямо значение за повишаване интереса на студентите към отделните дисциплини и за повишаване квалификацията на учителите по биология в средните училища. Тя подчерта, че младежката научна сесия „Климентови дни“ 2018 позволява на студентите и докторантите да популяризират изследванията си и да се запознаят с насоките на творческата работа на своите колеги.

Проф. Петкова изрази задоволството си, че секцията, която ръководи, е с най-млад членски състав. „Това говори за интереса на нашите млади колеги към научния живот. Пожелавам успех на младежката сесия, а на участниците в нея да не се отказват от науката, независимо от трудностите, които ще срещнат“, каза още проф. Петкова.

6

Проф. д-р Мариела Оджакова благодари на организационния комитет, който толкова години с много ентусиазъм и идеи е направил възможно сега, 11 години по-късно, да са отново заедно. Тя припомни първите национални и международни конференции, биофеста и благодари на целия Биологически факултет, особено на студентите от клуб „Скорец“.

5

Проф. Оджакова призова за едноминутно мълчание в памет на наскоро отишлия си колега и приятел чл.-кор. проф. Здравко Лалчев, който винаги е бил неотлъчно на тези конференции.

Събитието продължи с представяне на доклади и дискусии в тематичните направления биоразнообразие и биологично образование; молекулярна биология и биотехнологии; екология и устойчиво развитие.