Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. Николай Николов.

Поклонението ще се състои на 10 март 2017 година от 15:00 часа в храма „Успение Богородично” на Централните софийски гробища.

Професор Николай Александров Николов е роден на 30 юли 1933 г. в гр. Свищов. През 1957 г. завършва обучението си по физика - производствен профил във Физическия факултет на Софийския университет. До 1962 г. работи в „Учтехпром“ и Управление геоложки проучвания като физик и научен сътрудник. От ноември 1962 г. след конкурсен изпит постъпва на работа като асистент в катедра „Обща физика“ на Физическия факултет на Университета. През 1968 г. е избран за старши асистент. От 1968 г. до 1972 г. е задочен аспирант в Московския държавен университет. През 1972 г. защитава дисертация и става кандидат на физико-математическите науки. През юли 1972 г. е избран за главен асистент. Хабилитира се като доцент през ноември 1979 година. През март 1992 г. защитава дисертация за доктор на науките, а през ноември 1994 г. е избран за професор. От 1993 г. до 1999 г. е декан на Физическия факултет. В преподавателската си дейност проф. Николов е чел множество курсове по физика за различни специалности.

Научните интереси и приноси на проф. Николов са в областта на физиката на плазмата и плазмената електроника. В ръководената от него научна лаборатория по плазмена електроника са построени два уникални ускорителя – „Перун“ 1 и „Перун“ 2. Проф. Николов обучава редица специалисти в областта на плазмената електроника, които след защитата на докторските си дисертации намират своята реализация в научни и учебни институции в страната ни и извън нея.

Колегите ще запомнят проф. Николов с неговата ерудираност, добронамереност и отзивчивост.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"