Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 8 май 2019 г. ни напусна проф. д-р Владимир Андреев Трендафилов – дългогодишен преподавател във Факултета по класически и нови филологии, Катедра „Англицистика и американистика“.

Поклонението ще се състои на 10 май 2019 г. от 14.00 ч. в църквата "Св. Георги".

Проф. Владимир Трендафилов е роден през 1955 г. във Варна. През 1981 г. завършва специалност „Английска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1981 г. до 1983 г. работи като редактор в издателство „Народна култура“. От 1983 г. до 2001 г. е редовен преподавател по стилистика и превод в Катедра „Англицистика и американистика“. Води магистърски курсове по съвременна английска поезия и литературна антропология. През 1990 г. и 1995 г. специализира в университетите в Лийдс и Улвърхамптън, Великобритания. През 1996 г. защитава докторат на тема „Актуалната българска рецепция на Англия, англичанина и английската мисъл през ХIX и началото на XX век“. През 2000 г. е Фулбрайтов стипендиант в Чикагския университет, САЩ.

От 2001 г. до 2004 г. Владимир Трендафилов работи като езиков мениджър в „Български текст“ и изпълнителен директор на издателство „Апострофи“. През 2004-2006 г. е гост-преподавател по английска литература в Югозападния университет „Неофит Рилски“. През 2006 г. се хабилитира като редовен доцент на Югозападния университет с хабилитационен труд „Дебютът Дикенс: начална рецепция на английския автор и на творчеството му в България“. През 2011 г. е избран за редовен професор на същия университет. Води обзорен лекционен курс по английска литература, както и магистърски курсове по литература и превод.

През 2013 г. Владимир Трендафилов печели конкурс за професор по английска литература в Катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет с труда си „Рецепцията на Чарлс Дикенс в България“. Води лекционни курсове по викторианска литература и литературата на постмодернизма, както и множество магистърски курсове в програмите на катедрата.

Проф. Трендафилов е автор на седем книги и на повече от 150 публикации в научната и популярна периодика. Съставител е (в съавторство) и на два научни сборника. Той е утвърден познавач, тълкувател и популяризатор на англоезичната литература, както и забележителен преводач и поет. Принос към българската култура са неговите претворявания на Уилям Бътлър Йейтс, Силвия Плат и Тед Хюз. Той остави ценен влог в нея със своя многостранен талант, ерудиция и преподавателски качества.

Академичната общност загуби обичан колега, преподавател и приятел, който ще остане в спомените със своя авторитет, трудолюбие и ерудиция.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"