Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

На 29 декември 2022 г. на 86-годишна възраст ни напусна проф. Димитър Скордев - основателят на Катедрата по математическа логика на Факултета по математика и информатика на Софийския университет и изявен учен по логика от световна величина.

Димитър Скордев е роден 1936 г. Още като студент по математика той се проявява като един от най-талантливите и най-активните членове на кръжока на проф. Тагамлицки. През 1958 г. завършва с отличен успех Физико-математическия факултет на Софийския университет и става асистент към Катедрата по диференциално и интегрално смятане.

dimiter_skordev-1

Безспорен е приносът на проф. Скордев към изследванията по математическа логика в България и като създател на българската научна школа в областта на теорията на изчислимостта, известна още и като алгебрична (или аксиоматична) теория на рекурсията. През 1981 г. проф. Димитър Скордев е удостоен с наградата Никола Обрешков, която се присъжда за особени приноси в областта на физико-математическите науки.

Проф. Скордев има близо 60-годишна преподавателска дейност във Факултета по математика и информатика. Чел е лекции от областта на математическия анализ, математическата логика, логическото програмиране, дискретната математика и компютърните науки. Основател е и дългогодишен ръководител на Катедра „Математическа логика и приложенията ѝ“. Проф. Скордев създава солидна научна школа в теорията на изчислимостта. Негови ученици са уважавани учени в авторитетни наши и световни университети. Автор е на 97 научни публикации, 2 монографии и около 50 популярни статии. Той е един от авторите на новата българска фонетична клавиатурна подредба, включена в проект за Български държавен стандарт през 2006 година.

Проф. Скордев ще остане в сърцата ни като математик с изключителна ерудиция и човек с безупречен морал и почтеност.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“