Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна чл.-кор. проф. дбн Здравко Лалчев, дългогодишен преподавател в Биологическия факултет.

Поклонението ще се състои на 2 ноември 2018 г. от 12.00 часа в църквата "Св. София".

Здравко Лалчев е роден на 29.02.1948 г. в Свищов. Завършва Химическия факултет на Софийския университет като магистър по неорганична химия през 1972. Академичното му развитие е неизменно свързано с развитието на катедра „Биохимия“ на Биологическия факултет, в която започва преподавателска и изследователска работа през 1974 г. като асистент. С новаторските си научни идеи и всеотдайна преподавателска дейност Здравко Лалчев е избран за доцент по молекулярна биология (1988 г.) и професор по биофизика (2005 г.). През 1984 г. придобива научната степен „доктор” в Софийския университет по физикохимия, а през 2004 г. става доктор на науките. Основател и ръководител e на лаборатория „Моделни мембрани“.

Автор на над 200 публикации - монографии, обзорни статии, монографии и учебни пособия, както и на седем патента. Негови възпитаници са водещи изследователи в редица учебни и научни институции в страна и чужбина.

Проф. Лалчев е създател на оригинални диагностични методи и нови технологии за производство на лекарствени препарати. Участва в екипа, открил оригинален метод за бърза диагностика на РДС – респираторен дистрес синдром при недоносените деца. В резултат от 1992 г. досега е спасен животът на повече от 9 000 деца в България.

Постиженията му в областта на физикохимичните изследвания са оценени от научната общност и той е избран за член-кореспондент на БАН през 2012 г. Носител е на Държавна награда (II-ро място и сребърен медал) в конкурса “Изобретение на София” (1983 г.), Първа награда за най-добър проект на Фонд “Научни изследвания” (2003 г.); Почетен знак „Св. Климент Охридски” със синя лента (2008 г.); Първа награда на Съюза на учените в България за 2011 г. за високи научни постижения. През 2012 г. получава Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет ”Св. Кл. Охридски”.

Проф. Лалчев е бил гост-професор в Токайския университет, Япония, Университета на Ню Джърси, САЩ, Института за изследване на храните, Норич, Академия на Кралското общество и Университета на Източна Англия, Великобритания.

Заема и редица ръководни длъжности - ръководител на Катедрата „Биохимия“, заместник-декан на Биологическия факултет, ръководител на Обслужващи Лаборатории на Биологическия факултет.

Академичната общност загуби уважаван и обичан колега, ерудиран преподавател, забележителен учен.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".