Начало / Новини / Календар / Заключително събитие по проект "Наследство БГ"

Конферентна зала, Ректорат

На 13 декември 2023 г. в 11.00 часа в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет (Северно крило, 2 етаж) ще се проведе заключителното събитие по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

По време на събитието ще бъдат представени основни резултати от изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001. Ще бъде връчена новоучредена награда „Наследство БГ“ за принос в опазването и популяризирането на наследството на България и активна подкрепа при изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001. Първите й носители са: Българското национално радио, гросмайстор Виктория Радева, Община Ловеч, Платформа АГОРА, НСФА "Янка Кюркчиева" и Photoworld, Ротари клуб София-Център, Кирил Писарски, 56 СУ "Проф. Константин Иречек", Театър-лаборатория "Алма Алтер", д-р Виргиния Михайлова-Димитрова.

1