Начало / Новини / Календар / "В очакване на Годо" - Премиера

Театър-лаборатория "Алма Алтер"

Виждали ли сте ги? Очакващи... търпеливо очакващи... докато ние бързаме около тях?

Защо изглеждат сякаш нямат нищо?

Какво притежават те, което ние не притежаваме? Бекет диагностицира болестта... но не предлага решение. Освен ако чакането не е мъчение... а освобождение?

Спектакълът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура"

Режисьор: Пол Дженкинс, Уелс

Вход: Свободен

В очакване на Годо

Have you seen them? Waiting ... patiently waiting ... while we rush around them?

What do they have that look like they have nothing? What do they possess that we do not?

Beckett diagnoses the illness ... but offers no solution. Unless the waiting is not a torture ... but a liberation.