Начало / Новини / Календар / Устен изпит по журналистика за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изпитът протича под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и съпоставимост на знанията на кандидатите се задават на всички едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми.

Предмет на оценка са: Обща култура и осведоменост по актуални събития; Комуникативни умения; Информираност и мотивация за професията.

Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, комисиите могат да зададат въпроси, свързани с тях.

Забележка: До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от среден.