Начало / Новини / Календар / Устен изпит по теология за кандидат-студенти

Богословски факултет, пл. "Света Неделя" 19

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.

Критерии за оценяване:
- степента на познаване на проблематиката;
- умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос;
- участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

За повече информация: тук .