Начало / Новини / Календар / Уебинар на тема: „Химическата индустрия в България-възможности за инвестиции“

Онлайн

На 28 октомври 2021 г. от 11.00 ч., EEST UTC +3 Българската агенция за инвестиции организира уебинар на тема: „Химическата индустрия в България-възможности за инвестиции“.

По време на уебинара ще бъдат представени следните теми:

 Дуално образование и технически специалности;

 Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване;

 Квалифицирана работна ръка, съществуващо инженерно ноу-хау;

 Установените традиции в България в химическата индустрия

Уебинарът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) по проект: № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Желаещите да вземат участие е необходимо да създадат персонален профил в платформата и да се регистрират за събитието до 27 октомври на следния линк:

https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/the-chemical-industry-in-bulgaria-investment-opportunities/

Направете вашата регистрация с една стъпка на сайта. Вие ще получите две съобщения на Вашия имейл адрес с информация за успешно създаден потребителски профил за сайта, както и потвърждение на Вашата регистрация за събитието. Успешно създадения профил в сайта и направената регистрация Ви дава възможност да се запознаете с програмата на уебинара, предварително да зададете въпрос към организаторите, както и да се регистрирате и за други предстоящи събития, организирани от БАИ. Непосредствено преди старта на събитието, достъпете платформата, чрез вече създадения профил, където с бутон Join the event ще можете да участвате на живо.

Можете да зададете предварително въпросите си на webinars@investbg.government.bg