Начало / Новини / Календар / Светоклиментова вечер със студентите.

Богословски факултет, пл. "Света Неделя", 19

Събитието се организира от Богословския факултет и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.