Начало / Новини / Календар / Шеста международна научна конференция „Пътят на коприната”

Онлайн

За шести пореден път Институт Конфуций към Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще обедини учените от цял свят около неувяхващия Път на коприната, превърнал се в символ на многовековния междукултурен диалог в мирни и в бурни времена. Шестата международна научна конференция „Пътят на коприната” ще се проведе на 4 и 5 юни 2021 г. в онлайн среда.

Конференцията има за цел с помощта на съвременните технологии да продължи и надгради богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада, и обхваща широк кръг от теми в областта на китаистиката и изтокознанието:

  1. Китайски език и литература – традиции, съвременност, перспективи.
  2. Развитие на китаистиката в България и на българистиката в Китай.
  3. Духовна традиция, философия, култура на Китай – развитие, влияния, взаимодействия.
  4. Пътят на коприната като връзка между цивилизации – история, археология, пътища на обмен на материални и духовни ценности, икономически, социални и културни процеси между Изтока и Запада.
  5. Съвременен Китай и светът – социално-икономическа динамика, вътрешна политика и международни отношения, идеи и перспективи за развитие.
  6. Историческо и културно наследство на Китай, културен обмен и туризъм.
  7. Китайско традиционно и съвременно изкуство – процеси, влияния, взаимодействия.
The Silk Road

Работни езици на конференцията: български, английски и китайски език.

Програма

Резюмета