Начало / Новини / Календар / Седмица на бенефициентите на Фонд „Научни изследвания“

Конферентна зала, Ректорат

От 1 до 5 юли 2019 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира „Седмица на бенефициентите на ФНИ“. Целта на събитието е ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания - 2017 г., да представят текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Представянията на над 130 български научни проекта ще бъдат чрез 10 минутни доклади/презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.

Събитието е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ.

Повече информация можете да откриете и на уебсайта на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/938

ПРОГРАМА:

1 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Хуманитарни науки и Обществени науки

2 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Физически науки и Науки за Земята

3 юли 2019 г., 09:00 до 17:50

Локация: Зала "Проф. Марин Дринов" (Голям салон на БАН), ул. 15 ноември №1

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Химически науки и Селскостопански науки

4 юли 2019 г., 08:45 до 19:30

Локация: Технически университет София (бул. „Св. Кл. Охридски“ №8), Зала 2140 (бл. 2, ет. 1)

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Математически науки и информатика и Технически науки

5 юли 2019 г., 08:45 до 19:00

Локация: Aудитория 4, ет. 4, Медико-Биологичен Комплекс на Медицински факултет на Медицински университет, София (адрес: ул. „Здраве“ № 2)

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Медицински науки и Биологически науки

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция той играе основна роля за развитието на науката в България.