Начало / Новини / Календар / Събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ за кандидат-студенти

Факултет по начална и предучилищна педагогика, ул. "Шипченски проход" 69 А

Конкурсният изпит се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидат-студентите отговарят на следните въпроси:

1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници.

2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

Методически указания

В хода на събеседването се изясняват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.

Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръководили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяването на дадената творба.