Начало / Новини / Календар / Събеседване за специалност „Графичен дизайн“ за кандидат-студенти

Факултет по начална и предучилищна педагогика, ул. "Шипченски проход" 69 А

Конкурсният изпит се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски творби. Портфолиото може да бъде в един от следните варианти:

  • Творби в оригинал.
  • Творби под формата на фотографии на хартиен носител.
  • Творби в електронен вариант (на личен лаптоп).