Начало / Новини / Календар / Разговор върху книгата „Случайности“ от Васил Видински

Конферентна зала, Ректорат

Събитието се организира от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и Културния център на Софийския университет. В него ще участват Димитър Денков, Стилиян Йотов и Александър Кънев.

В книгата се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени пет основни и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

Васил Видински е преподавател в катедра „История на философията“ към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследователските му интереси са в областите философия на науката, философия на културата и съвременна философия. Автор е на монографията „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт“ (2011) и е съставител на антологията „Philosophia Naturalis. Първа част: време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време“ (2014).

fb

Допълнителни връзки:

Рецензиите на научното жури по хабилитацията на Васил Видински;
Рецензия за книгата от Стилиян Йотов в „Литературен вестник“ (18 октомври 2017 г.);
– Студия на Васил Видински от 2014 г. – „Три съвременни понятия за случайност

Картината, използвана за корица на книгата, е „organic parts in warm environment“ от Съдбина Видинска, която е автор и на плаката за премиерата.

FACEBOOK EVENT

http://vidinsky.com/