Начало / Новини / Календар / Работна среща Advanced Materials по проект Materials Networking

Поморие, България

От 10 до 13 септември 2017 г. в Поморие ще бъде проведена втората работна среща на тема Advanced Materials по проект Materials Networking, финансиран по програма Хоризонт 2020. В работната среща ще участват учени от всички четири партньора по проекта – от Факултета по химия и фармация на Софийския университет ”Св. Кл. Охридски“, България, от Университета в Кеймбридж, Великобритания, от Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия и от Факултета по химия, Университета в Барселона, Испания.

Научната програма на работната среща включва 3 пленарни лекции, 28 доклада и 8 кратки доклада (10 мин.) специално предвидени, за да дадат възможност на млади учени да представят своята изследователска дейност. Пленарните лекции ще бъдат представени от Prof. Francesc Viñes от Университета в Барселона и Prof. Kai Zhang и Prof. Markus Bannwarth от Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Майнц, Германия.

В рамките на същия проект вече бяха организирани една работна среща, проведена през ноември 2016 г. в Правец, България и едно лятно училище с 20 участници и 10 лектори, организирано от и проведено в Университета в Кеймбридж, партньор по проекта.

Повече информация за проекта и за работната среща може да бъде намерена на сайта на проекта www.materialsnetworking.eu.

ПРОГРАМА