Начало / Новини / Календар / Публични лекции на Вероника Радева Досън, PhD

Факултет по журналистика и масова комуникация

Катедра "Комуникация и аудиовизуална продукция" към Факултета по журналистика и масова комуникация организира публични лекции на Вероника Радева Досън, PhD, доктор по комуникационни науки в Калифорнийския държавен универсисет Станислаус.

Темите за дискусии са: Продуктивен конфликт в креативните организации: Откровеност и страх от неуспех като основен проб-
леми (Случая на Пиксар/ Pixar); Краудсорсинг креативност: Маркетинговите ползи и етични предизвикателства (Случая на Salomon/
WMN); Създаването на нова корпоративна стратегия за социална отговорност чрез диви публични мрежи (wild public networks): Как да се възползваме от креативността на мнозинството (Случая на Патагония/ Patagonia и кампанията “Президента открадна земята
ви”/ “The President Stole Your Land”).

Лекциите ще се проведат във Факултета по журналистика и масова комуникация на 4 юни 2019 г. от 16.00 ч. в зала 62, ет. 3 на 5 юни 2019 г. от 10.00 ч. в зала 61, ет. 3.

Доктор Вероника Радева-Доусън е асистент по комуникационни науки в Калифорнийския щатски университет, Станислаус.
Преподава организационна комуникация, връзки с обществеността, комуникационни теории и здравна комуникация. Д-р Радева-Доусън работи в областта на организационните комуникации и изучава развитието и взаимодействието между лична
и организационна идентичност в контекста на социалните мрежи .

Pokana-Veronika-Dawsan-1