Начало / Новини / Календар / Прием за програмата „Авторски театър“

Театър "Алма Алтер"

За кого е предназначена програмата „Авторски театър”? За студенти с творчески потенциал, креативност и необходимост от себеизразяване.

Форма на обучение: Обучението има преди всичко практическа насоченост. Води се във формата на ателиета, но дава на студентите и така необходимото теоретично познание за модерните и постмодерните тенденции в изкуството въобще и театъра в частност, за различните стилове и авторски виждания, както и основните методологически и естетически принципи, реформирали театъра от началото на XX век до днес.

Цел на програмата: Програмата съзнателно не е насочена единствено към някоя от конкретните театрални специалности – драматург, режисьор, хореограф, сценограф, актьор. Целта е студентите да се докоснат и навлязат в същността на всяка отделна специалност и да я виждат в контекста на цялото, за да могат да съчетават всички отделни аспекти на театралното, да изграждат цялостна концепция и визия, да постигат авторското, оригиналното, личностното, а не художествените резултати да бъдат ксерокопие на вече познати такива.

Кой може да кандидатства? Програмата е предназначена за студенти от различни специалности и университети и позволява една изключително гъвкава форма на обучение съобразена със конкретните студенти, техните интереси, познания и възможности.

Перспектива: На студентите от специалността „Авторски театър“ ще им бъде дадена възможност да се включат в трупата на „Алма Алтер“ – да участват в спектаклите, както и в многобройните Международни фестивали.

Priem Avtorski teatyr

Театър–лаборатория е синтетичен, креативен, неконвенционален, “жив” театър. Театър, който се интересува от автентичния живот на сцената, от истинските неща. Философията и методологията на “Aлама Aлтер” се базират на високите естетически принципи на големия български модернист Гео Милев и другия - най-значимия и тотален реформатор на световния театър Йежи Гротовски. Негов ученик е режисьорът Николай Георгиев.

Театър-лаборатория “Aлма Aлтер” е интерактивен театър – публиката е част от представлението и представлението е част от публиката. Да ходиш на представление на “Aлма Aлтер” не означава да “ гледаш”, а да „виждаш”, да “разбираш”, да “обичаш”, да “споделяш” случилото се.

Театър-лаборатория “Aлма Aлтер” възпитава своята публика да общува с новите, модерни тенденции в изкуството. Всяко наше представление е различно от предишните, защото се гради на принципа: “Тук , сега, с тези хора, на това място”, а те както и ние сме винаги различни. Мигът – това е “живият театър. Делението на сцена и зрителна зала, на актьори и зрители, на участващи и наблюдаващи не съществува. Всеки може да участва в театроправенето . “Правенето”, “процесът” е по-важен от крайния резултат. Той изгражда актьора, той го мотивира. Той го идентифицира. Той му дава “свобода” – и творческа и личностна. Репетицията е представление, представлението – репетиция. Всичко пред всички. А над всичко – автентичното “случване” – тук, сега, с тези хора. Един театър на мига – да се случиш, да включиш своята енергия – творческа и човешка, да се “отпушиш”, да изпробваш всички възможни пътеки на личностна и групова комуникация – дори и тези, които не си подозирал , че съществуват… От “аз” до “теб” от “теб” до “аз”. Няма край. Има само начало. Дерзай. Неконвенционализирай се. Интерактирай се. Синкретирай се. Алматирай се. Алтернатирай се. Ти си героят. Ти си актьорът. Ти си Ти. И само като такъв си интересен и за другите. Другостта е твое изконно право и твое основно качество. Не позволявай да ти бъде отнета.

Условия за участие: Никакви. Не се готви. Не се преобразявай. Не се преправяй. Със себе си носи само себе си.

Кога? Мигът на твоето идване в зона “@лма @лтер” на 21 Февруари 2018 г. от 18:00 часа.

Къде? В новото театрално студио на”@лма@лтер”. Влизането е позволено само когато е влизане в себе си.

За предварителни записвания: 0896 195 657, 0887 611 132; Контакти: e-mail: almaalter@yahoo.com