Начало / Новини / Календар / Представяне на тринадесетия том на поредицата "Проблеми на социолингвистиката"

Заседателна зала 2, Ректорат

Тринадесетият том на поредицата "Проблеми на социолингвистиката" е на тема "Обществените процеси и тяхното отражение в езика". Той съдържа доклади от Тринадесетата международна конференция по социолингвистика, проведена в периода 19-21 октомври 2017 г. Провеждането на конференцията е подкрепено от проект за частично финансиране на научни форуми, дог. № 8-10-62/20.04.2017 г. на ФНИ на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Сборникът е съвместно издание на Международното социолингвистическо дружество - София, и Издателска къща "Знак '94", Велико Търново. Съставители на сборника са Кр. Алексова, А. Ангелов, К. Исса, Цв. Венкова, Д. Апостолова, П. Сотиров, П. Кънчева и К. Цанков.

Тринадесетият том от "Проблеми на социолингвистиката" съдържа 58 доклада, като разпределението по глави следва секциите по време на провеждането на конференцията. Докладите са на български, полски и английски език.

Представянето ще се проведе на 21 май 2019 г. (вторник) от 17.30 часа във Втора заседателна зала на Софийския университет "Св. Климент Охридски".