Начало / Новини / Календар / Представяне на сборника „Литературата като съдба“

Заседателна зала 1, Ректорат

Сборникът „Литературата като съдба“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2022) е подготвен в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев – значим литературовед, автор на повече от тридесет научни и художествени книги, на стотици статии, студии и рецензии, редактор на елитни периодични издания, преподавател и изследовател, формирал и формиращ литературноиското мислене на поколения българисти. В сборника участие със свои статии имат 43 български учени, а в края на изданието е поместена и пълна библиография на научните и художествените текстове на проф. Янев.

Съставители са проф. д-р Иван Иванов и гл. ас. д-р Надежда Стоянова.

Сборникът „Литературата като съдба“ ще бъде представен от проф. дфн Светлана Стойчева на 20 декември 2022 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала 1.