Начало / Новини / Календар / Представяне на поредица от гръцки ръкописи

Заседателна зала 2, Ректорат

На 30 ноември 2022 г. от 17.00 часа в зала № 2 на Ректората ще се представи поредицата „Репертоар на украсените гръцки ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“ (Répertoire des manuscrits grecs enluminés du Centre « Ivan Dujčev », Université de Sofia « St. Clément d’Ohrid ») с автор Аксиния Джурова. Изданието ще бъде представено от проф. Елисавета Мусакова.

Поредицата „Репертоар на украсените гръцки ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“ (Répertoire des manuscrits grecs enluminés du Centre « Ivan Dujčev », Université de Sofia « St. Clément d’Ohrid ») е реализирана от проф. Аксиния Джурова в продължение на 15 години и включва три тома, както следва:

Първи том – Репертоар на украсените гръцки ръкописи от IX-X век, Университетско издателство, 2006 г., 328 стр.

Premier volume – Répertoire des manuscrits grecs enluminés (IXe-Xe siècles), Presses universitaires « St. Clément d’Ohrid », 2006, 328 pages.

Втори том – Репертоар на украсените гръцки ръкописи от XI-XII век, Университетско издателство, 2022 г., 454 стр.

Deuxième volume – Répertoire des manuscrits grecs enluminés (XIe-XIIe siècles), Presses universitaires « St. Clément d’Ohrid », 2022, 454 pages.

Трети том – Репертоар на украсените гръцки ръкописи от XIII-XIV век, Университетско издателство, 2022 г., 476 стр.

Troisième volume – Répertoire des manuscrits grecs enluminés (XIIIe-XIVe siècles), Presses universitaires « St. Clément d’Ohrid », 2022, 476 pages.

Тези три тома са част от серията на Центъра „Иван Дуйчев“ Monumenta Slavico-Byzantina et Medaevalia Europensia № XXI, XXII, XXIII и са плод на близо 50 години изследвания на автора на най-голямата сбирка от гръцки ръкописи, съхранени на територията на България, обхващаща хронологичен диапазон от IX до XIX век включително. От над 450-те гръцки ръкописи, половината от тях са от периода IX-XIV век, писани в голямата си част върху пергамент. От тях авторът е подбрал 86 с оглед особеностите на тяхната украса – орнаментална и илюстративна.

Всеки том съдържа предисловие на български и френски, в което се очертават особеностите в оформянето на различните типове и стилове в украсата от съответния период, анотации на френски към всеки ръкопис, с акцент върху украсата и илюстрациите и ситуирането му в рамките на широк географски ареал, обхванал както продукцията на Константинополските ателиета и тези от Континентална Гърция, така и продукцията в източните и западните византийски провинции. Към анотациите са добавени графични схеми на подвързиите, на инициалната украса и заставките. Отделно всеки ръкопис е представен и чрез цветни илюстрации от характерни за него образци. Този начин на поднасяне на материала дава възможност за сравнителен анализ, както и за търсене на паралели и влияния със сходните писмени традиции, с които гръцкият кодекс съжителства през вековете.

Поредицата е предназначена за специалистите по украсата на средновековните ръкописи, но и за обучението на студенти по гръцка палеография, кодикология и история на изкуството, с една дума за тези, които се интересуват от културата на средновековния кодекс въобще. Трите тома представляват интерес и за изследователите на славянската ръкописна традиция, която се развива в пряка връзка с тази на Византия, но търпи и свои собствени модификации и интерпретации. В цяло изследването е резултат на дългогодишните занимания на автора в областта на взаимоотношенията модел – реципиент, център – периферия, скриптории и пътуващи писачи и калиграфи.

AD_Tritomnik_