Начало / Новини / Календар / Представяне на междинни резултати от провеждане на научноизследователска и развойна дейност по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“

Заседателна зала 1, Ректорат

На 17 юни 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала 1 в Ректората ще бъдат представени междинни резултати от провеждане на научноизследователска и развойна дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Програмата можете да видите тук .