Начало / Новини / Календар / Представяне на книгите "Културно предприемачество" и "Интегрирано управление на културата"

Конферентна зала

На 14 юни 2018 г., от 18:00 ч, в Конферентната зала на Софийския университет ще бъдат представени две нови заглавия на представители на катедра "История и теория на културата" към Философския факултет:

"Интегрирано управление на културата" на доц. Иван Кабаков

Защо ни трябва управление на културата? За по-голяма част от обществото тя трябва да се подпомага в търсене на решения за ограничаване на пазара. Какво означава интегрирано управление, когато разпадът на обществените отношения достига непознати стойности, изправяйки ни пред избори, които не правим в страха си от последиците? Засилващата се десинхронизация на социалните системи от своя страна повишава несигурността в обществото, изкушавайки ни да търсим частни решения.
Посочените предизвикателства предполагат интегрирано управление на културата като стратегически ориентиран процес, при който се преосмислят нейната роля, място и значение в обществените отношения с оглед на новите реалности и перспективите за развитие.

"Културното предприемачество. Актуални концепции и тяхното приложение в България" на д-р Невена Добрева

Книгата разглежда културното предприемачество в контекста на скоростните промени - технологични, икономически и културни - в съвременното общество. Това поле включва ролята на културния предприемач за развитието и устойчивостта на културния и творческия сектор, иновативността в областта на културата, новите бизнес модели и организационни форми в сектора, промените в производството, разпространението и промотирането на културни продукти и услуги, включително в дигиталната среда, алтернативни методи на финансиране и нови подходи за взаимодействие и ангажиране на публиките/потребителите на културни съдържания. Целта на изследването е идентифицирането на ролята и значението на културния предприемач във връзка с новите бизнес модели, както и на възможностите пред малките и средни предприятия (МСП) за създаване и разпространяване на културни продукти и услуги (правна инфраструктура, финансиране, използване на новите технологии, възможности за създаване на мрежи, нови модели за въвличане на публиките).

Книгите ще бъдат представени от доц. д-р Татяна Томова и гл. ас. д-р Нели Стоева.

Plakat_2_v_1(1)