Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата „Религии в езическа България”

Заседателна зала 1, Ректорат

Книгата на доц. д.н. Цветелин Степанов „Религии в езическа България” представя основните научни парадигми относно изповядваните религии в Дунавска България, съществуващи през последните 3-4 десетилетия в българската наука: тенгризъм, митраизъм, зороастризъм и т.нар. теория за синкретизма. Авторът се е спрял и на изповядването на християнството в тукашните земи преди Покръстването. Анализът на наличните свидетелства, както и на теориите цели да отчлени силните и слабите страни на всяка една от последните и заедно с това да предложи някои нови възможности за интерпретации по този изключително сложен и дискусионен научен проблем.

Cover_Religii_03