Начало / Новини / Календар / Пета международна научна конференция „Пътят на коприната“

Многофункционална зала, Институт "Конфуций" към Софийския университет (бул. "Александър Стамболийски" 82)

На 30 май 2019 г. в Многофункционалната зала в Институт "Конфуций" към Софийския университет ще бъде открита Пета международна научна конференция „Пътят на коприната“. Форумът ще продължи два дни.

Конференцията има за надслов названието на известния древен междуконтинентален път, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа, превърнал се в символ на богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада. Конференцията обхваща широк кръг от теми в областта на китаистиката и изтокознанието:

- Китайски език и литература - традиции, съвременност, перспективи.

- Развитие на китаистиката в България и българистиката в Китай.

- Духовна традиция, философия, култура на Китай – развитие, влияния, взаимодействия.

- Пътят на коприната като връзка между цивилизации – история, археология, пътища на обмен на материални и духовни ценности, икономически, социални и културни процеси между Изтока и Запада.

- Съвременен Китай и светът – социално-икономическа динамика, вътрешна политика и международни отношения, идеи и перспективи за развитие.

- Историческо и културно наследство на Китай, културен обмен и туризъм.

- Китайско традиционно и съвременно изкуство - процеси, влияния, взаимодействия.

- 70-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Китай и България.

Работни езици на конференцията са български, английски и китайски.

5TH-Silk-Road_Final1