Начало / Новини / Календар / Отворена работна среща по проект EuroCC

Онлайн

На 23 април 2021 г. от 14.00 часа онлайн ще се проведе отворена работна среща, организирана в рамките на проект EuroCC. В проекта участват 33 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (HLRS). От българска страна с договор за партньорство участват трите институции-домакини на Центровете за върхови постижения: Софийският университет, Институтът за информационни и комуникационни технологии-БАН) и Центърът за компетентност - ДИГД (УНСС).

В рамките на проекта EuroCC участващите страни ще създадат мрежа от европейски национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI), които ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като контактна точка за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира 50% по програмата за наука и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020" (чрез европейското предприятие за високопроизводителни пресмятания - EuroHPC) и 50% от национални програми за финансиране в страните партньори.

Проектът ще издигне участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI). За тази цел националните центрове за компетентност (НЦК) в участващите държави ще извършат проучване и документиране на основните дейности и компетенции в съответните страни. Крайната цел е да се създадат достъпни високопроизводителни изчисления за различни потребители от науката, индустрията, публичната администрация и обществото.

Регистрация в отворената работна среща, организирана от българските участващи институции в проекта EuroCC, може да бъде направена до 21 април 2021 г. тук.

Програма

14:00 – 14:15 ч. Откриване (проф. Г. Ангелова, директор на ИИКТ-БАН,
проф. А. Караиванова, ръководител на EuroCC-България).

14:15 – 14:30 ч. EuroHPC JU и участието на България (проф. И. Димов, представител на България в Борда на EuroHPC JU).

14:30 – 14:50 ч. Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC: проект EuroCC – цели, задачи, резултати (проф. А. Караиванова, ръководител на проект EuroCC-България).

14: 50 – 15:50 ч. Представяне на големи проекти в областта, част 1:

• ЦВП по Информатика и ИКТ (чл.-кор. С. Маргенов, ръководител на проекта)
• ЦВП УНИТе (проф. К. Стефанов, ръководител на проекта)
• ЦКомп ДГД (проф. В. Кисимов, ръководител на проекта)
• НЦВРП, обект на НПКНИ (проф. А. Караиванова, ръководител на проекта).

15:50 – 16:20 ч. Методология за оценка на компетентностите (проф. Е. Атанасов,
зам.-ръководител на проект EuroCC-България).

16:20 – 16:50 ч. Дискусия

16:50 – 17:00 ч. Закриване