Начало / Новини / Календар / Открити лекции на проф. д-р Томаш Гланц

Ректорат

На 7 юни 2018 г. от 10.15 ч. в 150-та аудитория проф. д-р Томаш Гланц ще изнесе публична лекция на тема Jiří Kolář a česká experimentální tvorba 60. 80. let 20. století“. („Иржи Коларж и чешкото експериментално изкуство от 60-те – 80-те години на ХХ в.“)

От 60-те години на ХХ век в различни части на Европа, както и в Чехословакия, срещата на различните изкуства мисли проблема за компетентността и дискредитацията, за властта и ограничеността на езика сам по себе си, и особено за неговото приложение в художествения изказ. Радикалните съмнения водят до ярки изповеди, подсилени от новите технологии и разнопосочното изоставяне на досегашните начини на писане. По този път, всеки с различен почерк, поемат Иржи Коларж и Бела Коларжова, Ладислав Новак, Вацлав Хавел, Йозеф Хиршал и Бохумила Грьогерова. Малко известно е творчеството на самиздатските автори, които на границата на словото и изображението публикуват изключителни произведения, част от които досега все още не са излагани и никога не са показвани извън самиздат. В нова светлина се разкриват работите на Зденек Барборка, Владимир Бурда, Далибор Хатърни, Емил Юлиш, Милош Коречек, Карел Милота, Ладислав Небески. Тази проблематика придобива актуалност в света на съвременните явления като дигиталната материалност на ръкописа и хипертекста.

По-късно през деня, от 17.00 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората проф. Гланц ще изнесе лекция на тема: „Икона Ленин: меняющийся образ вождя большевистской революции в кино“ („Иконата Ленин: как се променя образът на вожда на болшевистката революция в киното“)

Ленин се появява на екраните като филмов персонаж сравнително късно – едва през 1927 г. във връзка с 10-годишния юбилей на революцията и 3 години след неговата смърт. Снимките, направени приживе, са относително малко – Ленин не възприема дейността си като визуална и медийна, той е като че ли последният европейски диктатор, изразяващ се почти изцяло в писмени жанрове (декрети, постановления, доклади, писмени полемики и т. н.). По тази причина от особен интерес е да се проследи формирането и развитието на култа към него, отразен в киното. Ленин се превръща в икона на революцията и съветския строй. Начинът, по който той е представен на екрана, се променя в зависимост от използваните кинематографични изразни средства, и, разбира се, в съответствие с идеологическата поръчка и различните тълкувания на фигурата на вожда и ролята му в историята. В рамките на лекцията ще бъдат показани и коментирани някои важни етапи от този процес.

 

Томаш Гланц e старши научен сътрудник към Цюрихския университет. От 2000 до 2003 г. той е директор на Института за славистика и Източна Европа на Карловия университет в Прага; от 2007 до 2010 г. e старши научен сътрудник в Изследователския център за Източна Европа на Бременския университет, Германия; от 2011 г. е гост-професор в Базелския университет, Швейцария, а от 2010 до 2013 г. – в Института по славистика на Хумболтовия университет в Берлин. В периода 2005–2007 г. оглавява Чешкия културен център в Москва. Томаш Гланц е специалист по изкуството на пърформанса в Източна Европа, самиздата и неофициалната култура, руския и чешкия модернизъм (Роман Якобсон, авангарда, преноса / превода на теории), славянската идеология, съвременното руско изкуство и литература. Той е автор на многобройни публикации, между които последни са книгите: Autoren im Ausnahmezustand. Die tschechische und russische Parallelkultur („Автори в условията на извънредно положение. Чешката и руската паралелна култура“) (Berlin, 2017) и Pavel Pepperštejn: Memory is over („Павел Пеперщайн: паметта свърши“) (Ostrava, 2016).

Събитието се организира от Катедрата по руска литература и Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии на Софийския университет.