Начало / Новини / Календар / „Образцови отклонения“ - научна конференция в памет на проф. д-р Димитър Зашев

Конферентна зала, Ректорат

На 8 ноември 2018 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се проведе научна конференция в памет на проф. д-р Димитър Зашев (1948 – 2018) - философ, за когото текстовете проговаряха с най-съществените си думи, естетик, който обединяваше в себе си художествен усет и висока рефлексия, преводач, чрез когото заживяха в нашия език „Битие и време“, „Душата и формите“ и други основополагащи произведения на модерната мисъл, поет, в чиито стихове метафизическите истини проблясват в игрива образност. Докладите в конференцията са свързани с основните области на научните интереси на проф. Зашев: феноменология, екзистенциализъм, критическа теория, естетика и художествени практики, култура на Ренесанса и Реформацията. В края е предвидена възпоменателна част, в която ще бъде излъчен и кратък филм.

Организатори на конференцията са Владимир Градев, Андрей Лешков, Владимир Раденков съвместно с Културния център на Софийския университет.

Конференция Образцови отклонен ия постер

Програма