Начало / Новини / Календар / Научен семинар „Machine learning vs traditional software systems“

Заседателна зала, Факултет по математика и информатика

На 14 декември 2023 г., четвъртък, от 17:15 в заседателната зала на Факултета по математика и информатика ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Machine Learning vs Traditional Software Systems: Understanding the Differences" с лектор Симеон Емануилов (https://www.linkedin.com/in/simeon-emanuilov/ ). Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на факултета.

В рамките на събитието ще бъде представено развитието на областта от традиционни софтуерни системи към системи с елементи на машинно обучение. Първоначално ще бъдат разгледани класическите системи, които се характеризират с предварително зададени правила и алгоритми. След това ще бъде поставен фокус върху системите базирани на машинно обучение, които използват данни за самостоятелно обучение, подобрение и адаптация. Ще бъдат разгледани и уникалните предизвикателства, свързани със системите на машинно обучение, като например проблеми с мащабируемост, производителност и др. Ще бъдат представени и конкретни примери от областта чрез система с компютърното зрение – разгръщането на модела LLaVA и използване на класификационни модели с OpenVino. По този начин, ще бъде подчертано практическото приложение на разгледаните технологии.

Симеон Емануилов е докторант към катедра „Софтуерни технологии“ във Факултета по математика и информатика с тема на дисертацията „Методи за реализация на софтуерни системи, ориентирани към големи данни“.

Проектът AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии е проект на ФМИ, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.