Начало / Новини / Календар / Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

130-та аудитория, Факултет по химия и фармация

На 19 и 20 април 2018 г. в 130-та аудитория на Факултета по химия и фармация на Алма матер студенти от Факултета организират Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки.

Конференцията се провежда под патронажа на ректора на Софийския универистет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов, дф, Изпълнителната агенция по лекарствата, представена от изпълнителния директор доц. Асена Стоименова, дф.

Националната студентска научна конференция по фармацевтични и химични науки е първото по рода си събитие, което обединява постиженията на студенти, докторанти и специализанти от всички фармацевтични и химични факултети в България и би могла да се превърне в ежегоден научен форум, който да предостави възможност за създаване на активни контакти и ползотворно сътрудничество между науката и бизнеса.

Целта на конференцията е да се предостави поле за изява за научноизследователската дейност на студентите, специализантите и докторантите и място за научен обмен. Основен елемент от организацията е сформирането на Научен комитет, който включва преподаватели от Софийския университет и други университети в страната, които ще оценят и допуснат до участие в конференцията най-добрите постижения на студентите.

Повече за събитието и научната програма на форума можете да видите тук.