Начало / Новини / Календар / Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“

Заседателна зала 1, Яйцето, Ректорат

На 27-28 септември 2018 г. в Ректората на Софийския университет ще се проведе Националната научна конференция „Обща и сравнителна реторика“, организирана от Философския факултет на Алма матер.

Програма

27-28 септември 2018 г.

27 СЕПТЕМВРИ, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА 1, РЕКТОРАТ

09:00-09:15

Откриване: проф. дфн Донка Александрова

Първи панел

История и обща теория на реториката

Модератор: доц. д-р Герасим Петрински

09:15-09:30

Проф. дин Андрей Пантев

Реториката като изкуство

09:30-09:45

Проф. дсн Филип-Джозеф Салазар

The vocation of rhetoric: about the incomprehensible in politics

09:45-10:00

Доц. д-р Владимир Теохаров

Реториката в европейската култура

10:00-10:15

Проф. д-р Александър Маринов

Объркването на понятията и изхабяването на думите – практически последици за реформите в обществото

10:15-10:30

Доц. Д-р Валентин Вацев

Реторическият дискурс в епохата на безразличието между истини и неистини

10:30-10:45

Кафе-пауза

10:45-11:00

Гл. ас. д-р Донка Петрова

Ефектът на идентифицируемата жертва и реторическия патос

11:00-11:15

Гл. ас. д-р Яна Събева

Аргументативност на невербалното в епохата на социалните медии

11:15-11:30

Проф. дфн Гергана Апостолова

Theory of argumentation and Academic Creativity. Extrapolation on adoption of SIAN - Systematic Integrated Approach to the Net

11:30-11:45

Доц. д-р Виржиния Радева

Реторичният контекст в теории за истината – сравнителен анализ

11:45-12:00

Миглена Дамянова-Радойска, докторант, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Творческата природа на съдебния оратор в трактата на Марк Фабий Квинтилиан „За обучението на оратора“

12:00-12:30

Дискусия

12:30-13:30

Обяд: ресторант „Алма Матер“

Втори панел

Сравнителна реторика

Модератор: проф. дфн Донка Александрова

13:30-13:45

доц. д-р Васко Ананиев Василев

Реторика на икономиката и съвременните системи за взимане на решения

13:45-14:00

Проф. д-р Милена Братоева

Прагматика на диалога в Прашна Упанишад

14:00-14:15

Проф. Дсн Нако Стефанов

Невербалният език в Япония

14:15-14:30

Доц. д-р Дарин Тенев

Японската реторика: Модели в езика – модели на езика

14:30-14:45

Доц. д-р Надежда Сталянова

Аспекти на медийната реторика (Образът на Полша в българските медии и социални мрежи)

14:45-15:00

Проф. д-р Савелина Банова

Вариации в прагматичните рамки при речевия акт "поздрав" в български и унгарски език

15:00-15:15

Кафе-пауза

15:15-15:30

Доц. д-р Росица Йорданова

Джулио Карло Арган за ролята на реториката в бароковото изкуство

15:30-15:45

Адриана Иванчева

Визуално-реторически аспекти и особености на карикатурата в Италия, Франция и Великобритания през ХIX в.

15:45-16:00

Георги Мерджанов

Реторика на бордовите игри

16:00-16:15

Лора Ангелова

Реторика на любовта

16:15-16:45

Дискусия

28 СЕПТЕМВРИ, ЗАЛА „ЯЙЦЕТО“, РЕКТОРАТ

Трети панел

Политическа реторика, политически език и медии

Модератор: доц. д-р Нели Стефанова

09:00-09:15

Доц. д-р Татяна Бурджиева

Медии срещу демокрацията: езикът на деструкцията

09:15-09:30

Проф. дсн Максим Мизов

Преходът и политическият Новговор

09:30-09:45

Гл. ас. д-р Страхил Делийски

Зомби-социализмът и неговите метафори

09:45-10:00

Александър Симов

Новият език на медиите или за слугинската журналистика

10:00-10:15

Кристина Ненова

Езикът на омразата – пречка и/или необходимост  за случването на политическия дебат в медиите

10:15-10:30

Деница Медарска

Ролята на културните политики в конструирането на ползотворно сътрудничество между България и Гърция

10:30-10:45

Кафе-пауза

10:45-11:00

Даниел Дионисиев

Трасформация в радикализацията в партията „Златна зора” (Символи, ритуали, послания)

11:00-11:15

Стоянка Балова

Съвременни форми на виртуалната политическа реторика, погледнати през призмата на климатичните промени

11:15-11:30

Нина Чавдарова

Реторика „ЗА” и „ПРОТИВ” джендър идеологията

11:30-11:45

Пенка Георгиева

Специфики, финансиране и ефективност на медийната политическа реклама при предсрочните парламентарни избори през 2014 г.

11:45-12:15

Дискусия

12:15-13:00

Обяд: ресторант „Алма Матер“

Четвърти панел

Реторика, език и комуникация

Модератор: доц. д-р Герасим Петрински

13:00-13-30

Проф. Дфн Иван Касабов

Реторика, стилистика и идиоматика

13:30-13:45

Проф. Д-р Милка Василева

Бариерите в социалния диалог

13:45-14:00

Доц. д-р Наталия Киселова

Закон за езика - очаквания и заблуди

14:00-14:15

Доц. д-р Борислав Георгиев

Маркери на грамотност при говоренето: реални или не

14:15-14:30

Доц. д-р Ина Вишоградска-Мейр

Езиково преплитане или параметрите на "еднократните" заемки

14:30-14:45

Кафе-пауза

14:45-15:00

Д-р Анна Иванова

Реториката в социалните мрежи

15:00-15:15

Анита Николова

Особености на академичното обучение в Massive open online courses

15:15-15:30

Светла Петрова

Езикът на спортните коментатори

15:30-15:45

Мариан Васев

Лидерска невербална комуникация в състояние на организационна криза

15:45-16:00

Дискусия

16:00-16:15

Закриване на конференцията