Начало / Новини / Календар / Национална конференция „Радио: памет и съвременност"

Заседателна зала 2, Ректорат

Форумът се организира от Катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“.

За какво, за кого и защо правим тази конференция?

Конференцията е за радиото. Радиото, без което не можем. Радиото като обществено благо. Радиото като културна сила. Радиото като информация за най-важното по света. Радиото като инкубатор на вечно младата музика. Радиото като стожер на дома някога, като фонова и подвижна медия днес. Радиото – колективно и индивидуално. Радиото – сандък със съкровища или призраци, или трепетна душа с копнеж за безграничност и господство над времето и пространството. Радиото – Родно и Световно. Радиото – Единствено и Разнообразено. Радиото – модерно и постмодерно… Този пъзел от текстове, иконични за попкултурата и ключови в медийните изследвания, очертава контурите на едно примамливо и предизвикателно за изследователя поле.

Конференцията е научна и научно-практическа – за тези, които осъзнават необходимостта от публичен разговор за радиото като теория и практика: медийни изследователи, университетски преподаватели, докторанти, журналисти, студенти. Заглавието на конференцията умишлено не включва третата част от вектора на времето. Ние не се съмняваме в бъдещето на радиото, но предпочитаме да говорим през конкретни проблеми за една медия с богата история и интригуващо актуално развитие. Радиото като културен феномен конструира дебати за паметта и традициите, но и за актуалните прояви и процеси, които се случват пред нас и ни въвличат в необходим разговор.

Конференцията е част от честванията на 130-та годишнина на СУ „Св. Климент Охридски“ и е организирана от катедра „Радио и телевизия“ – пионер в академичното преподаване и изследване на радиото в България. Форумът се случва в момент, в който отбелязваме 20 години от първите опити за създаване на експозиция по история на радиото; в година, през която ценната сбирка получи името на нейния инициатор и стана Музейна експозиция за история на радиото „Проф. д-р Веселин Димитров“. На 4 декември дискусиите около радиото продължават с Кръгла маса „Радио и звукова памет“, организирана от Музейна експозиция за история на радиото „Проф. д-р Веселин Димитров“ с координатор Татяна Симеонова.

Участие в конференцията и кръглата маса ще вземат: учени и преподаватели от различни университети (СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УНСС и др.) и академични институции (Институт за изследване на изкуствата, БАН); докторанти и студенти; журналисти и представители на медии (БНР, БГ радио, Дарик Носталжи, Радио Реакция и др.); представители на обществени и граждански организации (Фондация „Медийна демокрация“, Клуб „Родно радио“, Форум „Сандъците“ и др.).

Координатор на форума: доц. д.н. Венцислав Димов (vdimov.fjmc@gmail.com)

Програма