Начало / Новини / Календар / Национална конференция „Геонауки 2022” с международно участие

Аула, Конферентна зала, Ректорат

На 8 и 9 декември 2022 г. в Аулата и конферентната зала на ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2022”. посветена на 155 години от рождението на проф. Лазар Ванков, един от най-бележитите и уважавани учени геолози и палеонтолози в България. Съорганизатор на събитието е Геолого-географският факултет. По традиция програмата на конференцията обхваща широк тематичен спектър и насочва вниманието към съвременните проблеми и перспективи в приложението на геоложките науки. Научните съобщения, приети за представяне на конференцията, ще бъдат отпечатани в Списанието на Българското геологическо дружество, г. 83, кн. 3, а на желаещите да публикуват в пълен текст изнесените доклади, ще бъде предоставена с предимство такава възможност в изданието на „Списание на БГД“ за 2023 г.

СПОНСОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

1
2
3
5
4